Uw vragen over beleggingen

Uw vagen over beleggingen

Roland COUNYE

Met intrestvoeten die laag vliegen en beurzen die op een neer bewegen zijn het geen gemakkelijke tijden voor de spaarders en beleggers. Het verwondert ons dus niet dat u ons wat vragen stelt ! Wij hebben er een paar uit geselecteerd en behandelen ze hierna, in de totale anonimiteit !

Vraag 1 : Geen risico !

“Mijn moeder heeft zo’n 50.000 euro op een gewone spaarrekening staan. Zij heeft dat geld nu echt niet nodig om van te leven; zij kan het gerust een paar jaar missen. Maar dat spaarboekje brengt niets meer op ! Is er geen geldig alternatief voor haar, zonder risico ? “

Jawel, voor uw moeder bestaat er een spaarformule die veiligheid en rendement met elkaar combineren. Het is een spaarverzekering (zgn. Tak 21) die ongeveer overal  te verkrijgen is. Het beste rendement, vorig jaar, bedroeg 3,20% netto (vaste rente + winstdeelname) en dat  bij de maatschappij AFER (Waarborgfonds). U geniet van een staatswaarborg tot 70.000 euro (want Franse maatschappij).

 Geïnteresseerd ? Contacteer dan :

 • AFER op het nummer 0800/13143;
 • u ontvangt thuis een inschrijvingsformulier dat u moet invullen en terugsturen;
 • vergeet niet te vermelden dat u lid bent van Test-Aankoop want dan zijn de instapkosten beperkt tot 0,50% i.p.v. 2%. Op uw belegging van 50.000 euro spaart u daardoor onmiddellijk (1.000-250) 750 euro uit. Het loont zelfs de moeite om alleen al daarvoor lid te worden van TA !
 • later moet u gewoon per overschrijving het bedrag van uw belegging overmaken aan AFER.

Vraag 2 : Amerikaanse dollars aanhouden ?

 “Wij beschikken al geruime tijd over een beetje Amerikaanse dollar. Die staan gewoon op een rekening bij de bank. Wat doen we daarmee ?”

Voorspellingen maken i.v.m. de muntevolutie is een hachelijke taak. Maar in de financiële wereld groeit nu het besef dat de USD overgewaardeerd is t.a.v. de euro. Uit grafiek 1 blijkt overduidelijk de sterke terugval van de euro (t.a.v. de USD) tussen  2008 en 2015 ! Aan dit waardeverlies van nagenoeg één derde – grotendeels te wijten aan de teleurstellende economische groei in Europa én de schuldencrisis (o.m. van Griekenland) – lijkt nu een einde te zijn gekomen : er is weer hoop op groei (cf. illustratie 2), de schuldencrisis – verre van voorbij – wordt nu als “meer verteerbaar” gepercipieerd en de inflatie en de rentevoeten trekken lichtjes aan.

In die context kan het raadzaam zijn de dure dollars niet langer te houden op een rekening of te plaatsen in een obligatie, maar ze ofwel te converteren naar euro’s, ofwel ze te behouden maar dan eerder te beleggen in de Amerikaanse bedrijfswereld.

Kiest u voor de eerste hypothese, t.w. converteren naar euro’s, dan gelden de klassieke beleggingsvormen voor de lange termijn : spaarverzekering Tak 21 of voor de langere termijn een degelijk gespreide portefeuille van aandelen en obligaties via allerhande fondsen (zie ook vraag 6).

Opteert u voor hypothese 2, t.w. de Amerikaanse dollar aanhouden, dan kan u via gespecialiseerde fondsen Amerikaanse aandelen in portefeuille opnemen (zie illustratie 3).

Illustratie 1 : US dollar

Illustratie 2 : Groeicijfers

Tabel: Economische groei in %

Jaar

Eurozone

Verenigde Staten

   2014

      0.60

       2.20

   2015

      1.30

       2.90

   2016

      1.50

       2.60

Bron: Test Aankoop invest

 

Illustratie 3 : voorbeeld van gespreide portefeuille met 10% Amerikaanse aandelen

 

   

Bron: TA invest nr.9

Vraag 3 : Te laag pensioen bijpassen ?

“Mijn wettelijk pensioen zal mij niet toelaten comfortabel verder te blijven leven. Stel dat ik 1.000 euro extra per maand wil, over hoeveel kapitaal moet ik dan beschikken als ik 65 jaar ben en dus gedurende, zeg maar, 20 jaar maandelijks 1.000 euro wil als toemaatje.”

Dit probleem zal zich morgen bij velen stellen. En het is goed om daar even bij stil te staan !

Vooreerst : welk kapitaal moet er voorhanden zijn op 65-jarige leeftijd om uit die pot gedurende 20 jaar telkens 1.000 euro per maand te putten. Wij hebben de berekening gemaakt aannemende dat u dit kapitaal kan beleggen tegen 3%. Welnu, om te starten  moet u beschikken over 180.971 euro. Dit bedrag laat toe om maandelijkse 1.000 euro op te souperen en na 20 jaar (u bent  dan inmiddels al 85 jaar) blijft er niets meer over.

Vervolgens : hoe aan dit kapitaal geraken ? Door te sparen en te beleggen uiteraard, ofwel individueel ofwel in groep. Uit illustratie 4 kunnen we aflezen dat het maandelijks te voorziene spaarbedrag des te hoger is naarmate u later start én de opbrengst geringer is. Twee voorbeelden om dit te verduidelijken :

 • u start op de leeftijd van 35 jaar en de gemiddelde beleggingsopbrengst bedraagt 3%. Maandelijkse moet u dan 312,71 euro sparen en dit gedurende 30 jaar;
 • start u op 50-jarige leeftijd en kan u beleggen tegen 5% dan is maandelijks 683,36 euro vereist gedurende 15 jaar.

Wenst u zo’n spaarplan op te starten en wenst u tevens vanaf de pensioengerechtigde leeftijd een vaste rente (in ons voorbeeld van 1.000 euro) te ontvangen, bespreek dat dan met uw gebruikelijke bankier of vermogensbeheerder : ze doen het nagenoeg allemaal, soms al vanaf 25 euro per maand.

Illustratie 4 : Maandelijks bedrag te sparen (1)(2)

 1. Voor het vormen van een vestigingskapitaal van 180.971 euro, wat toelaat gedurende 20 jaar (à 3%) 1.000 euro per maand op te souperen.
 2. Wie een ander bedrag per maand beoogt, moet maar een gewone regel van 3 toepassen : voor een 40-jarige starter die kan beleggen tegen 3% en 1.500 euro per maand wil verteren gedurende 20 jaar), moet een startkapitaal vergaren van 180.971 x 1,5 = 271.457 euro en daarvoor maandelijks  612 euro sparen als hij kan beleggen tegen 3%.

Vraag 4 : Farmaceutische aandelen ?

“Ik vermoed dat de gezondheidszorgen alsmaar prominenter aanwezig zullen zijn in onze maatschappij, en meer bepaald de kankerbestrijding. De farmaceutische industrie zal daar wel bij varen. Liggen er daar beleggingsopportuniteiten ?”

Beslist ! De analisten van TA zeggen daarover het volgende (cf. TA Invest nr. 1721)

Gedurende lange tijd werd in de geneeskunde chemotherapie toegepast om kankercellen te bestrijden. Een methode die niet zonder gevaar is gezien ze ook gezonde cellen aantast. Ondertussen werd vooruitgang geboekt op het vlak van doseringen en de combinatie met andere medicijnen. Ook werden nieuwe therapeutische pistes onderzocht om kankercellen op te sporen en hun groei tegen te gaan (monoklonale antilichamen). Recentelijk werd ook nog een andere veelbelovende behandeling op punt gezet, immunotherapie, waarbij het afweersysteem wordt gestimuleerd om zelf met de kankercellen komaf te maken.

De Wereldgezondheidsorganisatie voorziet dat tussen 2007 en 2030 het aantal sterfgevallen als gevolg van kanker met 45 % zal toenemen. Bijgevolg is er dringend nood aan innoverende behandelingen. De farmabedrijven zagen dit in en investeren vandaag volop in onderzoek. De sector is immers erg lucratief: aan de behandelingen hangt inderdaad een fiks prijskaartje. Ook gaan ze gepaard met lage marketingkosten gezien de campagnes rechtstreeks gericht zijn tot de oncologen, die vrij dun gezaaid zijn.

De sectorleiders

· In de oncologie is Roche ongetwijfeld 's werelds nummer 1. Een positie die het labo nog versterkte dankzij de overname van Genentech in 2009. Roche is gespecialiseerd in diagnoses en ontwikkelt tests om na te gaan welke behandeling het best past bij welke patiënt (gepersonaliseerde geneeskunde). Het labo is tevens erg actief op het vlak van immunotherapie.

· Novartis beschikt over een degelijke portefeuille aan kankerbehandelingen, die het recentelijk nog uitbreidde met de kankertak van GlaxoSmithKline. Hoewel de groep veel minder actief is op het vlak van immunotherapie, tracht ze zich op dit vlak te versterken door partnerships af te sluiten. 

· Bristol-Myers-Squibb is de nr. 1 in immunotherapie. In 2011 lanceerde de groep als eerste een therapie voor de behandeling van melanomen (huidkanker), Yervoy. In december 2014 ontwikkelde ze een gelijkaardige behandeling, Opdivo, en kreeg ze groen licht van de Amerikaanse autoriteiten voor longkanker (groter potentieel).

Outsiders

· Merck is nog niet erg actief in de oncologie maar is aan een opmars bezig. Het labo beschikt immers over veelbelovende producten in de immunotherapie. Zo lanceerde het in 2014 Keytruda, een medicijn tegen melanomen  (voor Opdivo). Ook wacht de groep op de goedkeuring van een behandeling van longkanker. Tevens ontwikkelde ze Lambrolizumab, dat in de VS het statuut kreeg van innoverend geneesmiddel, wat de goedkeuring zou moeten bespoedigen.

· AstraZeneca versterkte zijn oncologische pipeline en knowhow in de biologische medicijnen met de overname van MedImmune (in 2007). Ook zet de groep in op immunotherapie maar zal ze hierbij moeten opboksen tegen concurrerende producten (van Bristol-Myers-Squibb, Roche, Merck), die veel verder gevorderd zijn. 

· Pfizer is in dit domein nog maar weinig actief maar kreeg groen licht voor  Ibrance (borstkanker), mogelijks een nieuw sterproduct. Ook ging het in zee met het Franse biotechbedrijf Cellectis en het Duitse labo Merck KGaA om immunotherapieproducten te ontwikkelen. Het onderzoek staat globaal echter in het beginstadium.

· Eli Lilly profiteert van de verkopen van zijn sterproduct tegen kanker, Alimta. Het labo zal zijn patent echter in 2017 verliezen. De producten in ontwikkeling (globaal in een weinig of gemiddeld gevorderd stadium) zullen zich nog moeten bewijzen, wil het labo in de running blijven. Ook tracht het zijn achterstand weg te werken in de immuno­therapie (alliantie met BioNTech).

Niet in de running

· GlaxoSmithKline, hinkte te zeer achterop om competitief te zijn en verkocht zijn kankertak aan Novartis, om zich te versterken in de vaccins en voorschriftvrije producten. Het sloot echter een partnership af met de biotech  AdaptImmune (immunotherapie).

· Sanofi, nochtans een kei in chemotherapie in de jaren  80-90 (Rhône-Poulenc), zit evenmin in de running. De portefeuille is beperkt en weinig gevorderd. De groep zal massaal moeten investeren (als het niet te laat is) of de handdoek in de ring gooien.

Besluit

De vooruitzichten voor de farmasector ogen aanlokkelijk. Bijgevolg zijn de aandelen de laatste jaren fors geklommen (zie illustratie 5).  Er vallen op deze markt dan ook geen echte goede zaakjes te doen. Ter diversificatie mag u echter de tracker Lyxor EU 600 Healthcare kopen (noteert in Parijs). Contacteer uw financiële tussenpersoon.

Illustratie 5 : Wereldindex en farmaciesector

Vraag 5 : Geld aan kinderen schenken of lenen ?

“Zou ik niet beter een deel van mijn spaargeld rechtstreeks overmaken aan onze twee zonen ? Dan ben ik af van het beleggingsprobleem ! Maar ik blijft met één bekommernis zitten : stel dat ik later toch dat geld terug nodig heb ? Quid ?

Geld weggeven is natuurlijk totaal iets anders dan beleggen. Maar goed, als u dat kapitaal niet meer nodig hebt dan kan u overwegen om het aan één of meerdere kinderen over te maken. Denk eens na over de volgende formule :

 1. u schenkt het geld niet, maar u leent het uit tegen 0% en zonder vaste vervaldag voor een  terugbetaling;
 2. u stipuleert in een document (zie illustratie 6) dat u het geld op ieder moment kan terugvorderen; uiteraard is het NIET de bedoeling om deze clausule in te roepen, maar als het nodig is (zelf wordt u behoeftig, of uw kind is later ondankbaar of scheidt) dan kan u WEL terug aan het uitgeleende geld geraken. Het was m.n. geen schenking maar een lening zonder vaste eindvervaldag ! U kan zelfs stipuleren dat de terugvordering voor het volle bedrag kan opgeëist worden van één van beide partners (uw kind of de schoonzoon of schoondochter als hij of zij gehuwd is). Achteraf moeten ze dan maar onderling de zaak in der minne of in rechte regelen !
 3. In datzelfde document voorziet u dat vanaf het moment waarop u het kapitaal terugvordert, een afbetalingsplan ingaat, bijvoorbeeld, renteloos alles terugbetalen in 5 jaarlijkse schijven. Zodoende krijgen ze dan niet het mes op de keel !

 

llustratie 6 : contract van renteloze lening

Dhr. Julien Riz en Mevr. Fabienne Finst, samenwonende te Vurste, Steenweg  16, verklaren hierbij een som geld ontvangen te hebben onder de volgende modaliteiten en voorwaarden.

1.Geldschieters : Dhr. Mevr. M. Roovers-R. Casteele, wonende te De Pinte, Zeemanstrat 23

2.Bedrag : 25.000 euro (vijfentwintigduizend)

3.Vorm : lening

4.Aanwending : het leningsbedrag wordt aangewend voor de verbouwingswerken aan de woning te Vurste, Steenweg 16

5.Intrestvoet : 0% (nul)

6.Terugbetaling : de geldschieters of één onder hen, kunnen te allen tijde de schuld terugvorderen met inachtneming van een vooropzeg van 6 maand. Na die opzeggingsperiode van 6 maand gaat een  terugbetalingsplan in, gespreid over 5 jaar, waarbij op het einde van ieder jaar een bedrag met constante koopkrachtwaarde van 5.000 euro (teruggerekend naar januari 2015), terugbetaald moet worden. Het schuldsaldo blijft inmiddels renteloos.

7.Solidair : Dhr. En Mevr. J. Riz en F. Finst zijn solidair en hoofdelijk gebonden door de schuld.

8.Opgemaakt in 4 exemplaren, iedere ondertekenaar erkent een exemplaar ontvangen te hebben.

Gedaan te De Pinte, 7 september 2015

Handtekeningen van

Dhr. M. Roovers                              en                          Mevr. R. Casteele

 

Dhr. J. Riz                                            en                          Mevr. F. Finst

 

Vraag 6 : Ik ken niets van de beurs maar ik wil het wagen. Koop ik een fonds ?

Eerste regel : beleg nooit op de beurs met geld dat u binnenkort – reken op 10 jaar  - nodig hebt. Beleggingsfondsen, dit zijn beurswaarden die, onder talloze vormen, een combinatie inhouden van aandelen en obligaties, in verschillende munteenheden en met al dan niet bepaalde accenten (meer  in nutsbedrijven,  meer in industrie, meer in farmaceutische bedrijven, meer in immobiliën, …, in goud, etc.).

Beginners kopen het liefst zgn. gemengde fondsen, dus met een portefeuille die bestaat uit verschillende soorten aandelen en obligaties. Die combinatie kan daarbij fluctueren binnen vastgestelde grenzen (bijvoorbeeld nooit meer dan 50% aandelen of minstens 40% obligaties) of kan totaal vrijgelaten zijn (bijvoorbeeld tot 100% in aandelen wanneer de fondsbeheerder denkt dat dit momenteel de beste resultaten zal opleveren.

In functie van die portefeuillesamenstelling, die in de prospectus van het fonds beschreven staat, spreekt men in de financiële wereld van

 • defensieve fondsen = weinig aandelen, veel obligaties en cash
 • neutrale fondsen = ongeveer 50% aandelen en 50% obligaties en cash
 • dynamische fondsen =  75% in aandelen, de rest in obligaties en cash
 • flexibele fondsen = totale vrijheid, tot 100% in aandelen of tot 2100% in obligaties en/of cash

Als beginnende belegger raden wij u aan goed na te denken en uw risicoprofiel nauwgezet mee te delen aan uw bankier of financiële tussenpersoon die overigens verplicht is u in een categorie onder te brengen. Dit gebeurt aan de hand van een vragenformulier.

Alle financiële instellingen beschikken in hun winkel over een ruime waaier van deze fondsen. Vraag ernaar. Ga te rade bij verschillende en vergelijk. In illustratie 7 vindt u enkele voorbeelden.

Illustratie 7 : Selectie van gemengde fondsen (cf. TA Invest nr. 9 (1)

Soort

Naam

Waar ?

Defensief

Ethna-Defensif

KBC Master Fund Low

NN (L) Patrim. Defensive

Medirect

KBC

Fortuneo

Neutraal

JPM Global Balanced B EUR

NN (L) Patrim. Balanced

DeGiro

Fortuneo

Dynamisch

BL Global 75

NN (L) Patrim. Aggressive

BinckBank

Fortuneo

Flexibel

BNPP Port. FoF Conserv.

DWS Concept Kaldemorg LC

Ethna-AKTIV

Fortuneo

Deutsche Bank

MeDirect

 1. Als instapkosten aangerekend worden, negotieer goed een vermindering, zelfs tot nul % !

 

Keer terug naar Onze domeinen.    

 

 

 

 

 

 

Domein: 
Sparen en beleggen
Auteur: 
Roland COUNYE
Uitgave PLU.IM Magazine: 
September 2015