Beter beleggen

 

Roland COUNYE

 

Het zijn lastige tijden voor de spaarders : het spaarboekje brengt nagenoeg niets meer op en de beurs wordt als te riskant ervaren. Hoe daarmee omgaan ?

Wij bekijken het vanuit twee kanten : een systematisch spaarplan aanleggen en een portefeuille beheren.

Systematisch Spaarplan

Wie jong is en nog kapitaal moet opbouwen – als toemaatje voor een vermoedelijk ontoereikend pensioen later – begint er beter zo vroeg mogelijk aan. En die spaarinspanning hoeft niet noodzakelijk zo hoog te zijn : met 25 of 50 euro per maand geraak je al een heel eind op de goede weg (zie tabel 1). Hoe meer, hoe beter natuurlijk.

Tabel 1

Een voorbeeld

Stel, u bent 25 jaar en u spaart maandelijks 25 euro die – wij nemen aan – 5% opbrengen. Straks zullen we zien dat zo’n opbrengst via spaarplannen in fondsen best mogelijk is. Na 40 jaar, dus op uw 65ste, hebt u dan een kapitaal verzameld van 37.063 euro en uw spaarinspanning was beperkt tot 25 x 12 x 40 of 12.000 euro.Een voorbeeld

Stel, u start pas op uw 40ste en u stort gedurende 20 jaar 50 euro, dus ook in totaal 12.000 euro, dan is het eindresultaat beperkt tot 20.290 euro. Van waar dit verschil ? De spaarinspanning was in beide gevallen toch dezelfde, m.n. 12.000 euro ? Het antwoord is eenvoudig : de tijd speelt in uw voordeel, want dank zij de samengestelde intrest die des te groter wordt naarmate de periode langer is, dikt het eindresultaat aan (cf. fig. 1).

Fig. 1

Voordelig gemiddelde

Er is nog een tweede voordeel verbonden aan die maandelijkse stortingen. Met dat geld wordt er namelijk maandelijks, door de financiële instelling, belegd in fondsen (zie verder). Wanneer de koers laag is, koopt u meer van die deelbewijzen dan wanneer de koers hoog staat. Uit tabel 2 blijkt dat u bij de laagste koers (april : 102) 0,2451 deelbewijzen verwerft, terwijl dat slechts 0,2315 is bij de hoogste koers (november en december in dit voorbeeld). De gemiddelde aankoopprijs bedraagt 104,884. Dat is meer dan de laagste aankoopprijs, maar veel minder dan de hoogste.

Tabel 2 : Voordelig gemiddelde

Maand Bedrag Koers aantal
januari 25 103 0,2427
februari 25 105 0,2381
maart 25 104 0,2404
april 25 102 0,2451
mei 25 103 0,2427
juni 25 104 0,2404
juli 25 104 0,2404
augustus 25 107 0,2336
september 25 106 0,2358
oktober 25 105 0,2381
november 25 108 0,2315
december 25 108 0,2315
  300   2,8603

Waar ?

Bij de meeste financiële instellingen – banken of verzekeringsinstellingen – kan u terecht voor zo’n spaarplan. Meestal is 25 euro per maand genoeg als minimum, maar soms ook ligt het iets hoger : 30,50 of zelfs 100 euro. Bespreek de mogelijkheden met de instelling waar u cliënt bent.

Wat u overigens ook moet bespreken is in welk fonds uw financiële instelling voor u moet beleggen. De keuze is meestal ruim, bij de KBC bijvoorbeeld kan u kiezen uit  150 fondsen. Bij uw keuze kan u ofwel het advies van uw financiële instelling volgen (meestal zijn dat gemengde fondsen, dus een mix van aandelen en obligaties) ofwel opteert u voor een persoonlijke keuze en kan u zich bijvoorbeeld laten  inspireren door de portefeuillesamenstelling uit figuur 2. Daarbij kiest u dan enkel de fondsen voor het gedeelte aandelen, want het deel “spaarrekening”, “spaarverzekering” en “immobiliën” loopt apart.

Portefeuille

Maar wat als u al gespaard hebt en nu verder wil beleggen ? Hoe zit de vork aan de steel en wat zijn de mogelijkheden ? Wij hebben het hier uiteraard niet over het geld dat u al in uw woning gestopt hebt, maar over vrije spaarcenten die op zoek zijn naar een bestemming.

Wij onderscheiden vier componenten.

Voor de meeste beleggers ligt het voor de hand om voor een deel van het spaargeld op totale veiligheid te spelen. Dat kan via een gewone spaarrekening of via een spaarverzekering. Voor de twee andere componenten mikken wij op aandelenfondsen en vastgoed via specifieke fondsen of aandelen. Daarover nu meer details :

 • De spaarrekening in euro

Financieel niet meer interessant, omwille van de nagenoeg onbestaande rentevergoeding, maar broodnodig omdat een mens soms aan onvoorziene uitgaven het hoofd moet kunnen bieden. En een spaarrekening is het enige vehikel dat toelaat om van de ene dag op de andere aan zijn geld te geraken. De betere spaarboeken zijn :

Beleg nooit meer dan 100.000 euro op zo’n rekening bij één en dezelfde bank. Want de wettelijke bescherming via het depositogarantiesysteem is beperkt tot 100.000 euro per bank en per persoon. Voor koppels die een gemeenschappelijke rekening aanhouden (de meesten onder ons) geldt die bovengrens van 100.000 euro voor beiden afzonderlijk, dus er mag 200.000 euro opstaan !

 • De spaarverzekering in euro

Wie op zekerheid speelt en een vrij lange periode zijn geld onaangeroerd kan laten (minimum 8 jaar) kan een deel – zo’n 25% van zijn vermogen - beleggen in een spaarverzekering, een zgn. tak 21-verzekering. Het volstaat dat bedrag te storten bij de verzekeraar van uw keuze. Ook hier geldt een wettelijke waarborg tot 100.000 euro (bij AFER tot 70.000 euro). De opbrengst bestaat uit een gegarandeerd gedeelte en een eventuele jaarlijkse bonus. Bij het betere contract van de Federale (Vita invest.2) bedroeg dat respectievelijk 1% en 1,80%, dus samen 2,80% netto. En dat is de dag van vandaag nog redelijk. De maatschappij AFER bood vroeger nog iets meer, maar helaas enkel wie al cliënt is, kan nog verder storten.

 • Een aandelenportefeuille

Individueel een aantal aandelen kopen is voor de meesten onder ons onbegonnen werk. Want voor een degelijke spreiding zijn toch aandelen nodig uit verschillende regio’s, sectoren, bedrijven en munteenheden. Het opvolgen van de financiële actualiteit daarrond is beulenwerk en behoeft bovendien een vrij technisch gespecialiseerde kennis.

Als u een fonds koopt – officieel een ICB ofte Instelling van Collectieve Belegging – belegt u uw geld bij professionelen die met het ingezamelde geld van vele spaarders een portefeuille samenstellen volgens een bepaald patroon. Zo’n fonds krijgt dan een naam en een herkenningsnummer en verduidelijkt in een prospectus waarin het precies belegt, zo bijvoorbeeld :

 • Investco UK Equity A
 • Nr. IE0030382794
 • Britse pond
 • Belegt uitsluitend in Britse aandelen, meer bepaald de zeer grote namen als Astra-Zeneca, Lloyds en Royal Dutch Shell

Uit fig. 2 blijkt dat dit fonds uiteindelijk beter gepresteerd heeft dan het beursgemiddelde in het Verenigd Koninkrijk.

Fig. 2 Bron : TA invest  nr. 14, p. 7

Uit het voorbeeld van fig. 3 blijkt dat de aandelenportefeuille (totaal 60%) er als volgt uitziet :

 • Groot-Brittannië (15%) via Investco UK Equity A
 • Zweden (5%) via XACT OMXS 30
 • USA (10%) via i Shares Core S&P 500 ETF
 • Japan (10%) via Aberdeen Global Japanese Equities A2
 • China (10%) via Fidelity China Focus A Eur
 • Indonesië (5%) via Lyxor MSCI Indonesia ETF
 • Zuid-Afrika (5%) via I Shares MSCI South Africa

Wil u dit voorbeeld volgen, dan kan u ook bij uw financiële instelling nagaan welk spaarplan het dichtst aanleunt bij deze procentuele samenstelling. Zo kan u het ook gebruiken voor het opbouwen van uw vermogen. De fondsen die het dichtst deze voorbeeldportefeuille benaderen zijn internationale aandelenfondsen zoals :

 • Robeco PB Gbl Prem. Eq.) (MeDirect)
 • Vector Navigator 1 (Keytrade Bank)
 • KBC Equity Quant Global 1 (KBC)
 • Amundi ETF MSCI World Euro (ETF-Euronext Parijs)

   

Fig.3 Voorbeeld van een vermogensverdeling (1)(2)

 
 

Slapeloos ?

 • Wie wakker ligt van koersschommelingen op de beurs of wie zijn geld op relatief korte tijd met zekerheid intact terug wil vinden, belegt beter niet in aandelen of in aandelenfondsen. Financiële instellingen zijn verplicht uw risicoprofiel te kennen en mogen enkel in functie daarvan adviezen verlenen.
 • Maar wie over een verre tijdshorizon beschikt en ups en downs over zich heen kan laten gaan, mag niet aarzelen om te sparen en te beleggen via aandelen. In fig. 4 ziet u hoe de aandelenbeurs in Brussel en wereldwijd geëvalueerd is en fig. 5 leert ons wat de jaarlijkse opbrengst was. Over de periode 2000-2015 bracht de beurs van Brussel gemiddeld netto 7,5% op; de wereldbeurs iets minder dan 5%.

 

Fig. 4 : koersevolutie beurs van Brussel en wereldindex

Fig. 5 : jaarlijkse opbrengst van aandelenmarkten

 • Vastgoed

Grote vermogens bevatten nagenoeg altijd een deel vastgoed : woningen, flats, winkelpanden, studentenkoten, serviceflats, hotels, …

Voor de kleinere garnalen onder ons zijn dergelijke beleggingen niet weggelegd. Naast de vrij grote bedragen die vereist zijn is het ook aangewezen enige technische, commerciële en juridische kennis in uw bagage mee te dragen.

Vandaar het succes van de recente openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV’s) : u belegt via deze instrumenten met een beperkte inleg en zonder veel administratieve zorgen in vastgoedprojecten.

In België zijn er 17 GVV’s op de beurs van Brussel te koop. Aantrekkelijke voorbeelden daarvan zijn : Befimmo, QRF, Vastnet Retail Belgium en heel recentelijk is daar nog Xior Student Housing bijgekomen (enkel studentenkoten en enkele bijhorende winkels).

Het rendement van die GVV’s is redelijk standvastig en hoog. Zo bijvoorbeeld scoort Befimmo zeer goed : 4,5% netto!

 

Problemen ?

 • Als u ooit problemen hebt met uw bank dan kan u op de eerste plaats terecht bij de klachtendienst van de bank. Adres en telefoonnummer bekomt u via uw gebruikelijk kantoor. Lukt het niet of bent u niet tevreden probeer dan zeker ook de bemiddelingsdienst OMBUDSFIN. Dit zijn de gegevens :
 • Adres : Ombudsfin
 • Belliardstraat, 15-17 (bus 8)
 • 1040 Brussel
 •  Mail : ombudsman@ombudsfin.be
 • Site: www.ombudsfin.be

Wil u het graag nog even overleggen met ons, contacteer dan gerust het secretariaat van Plussers’ 

Besluit

De mogelijkheden om te beleggen zijn quasi onbeperkt. Maak het vooral eenvoudig en overzichtelijk. Het aanhouden van een spaarplan is wijs en levert een aardige cent op, ook met minieme inlagen (vanaf 25 euro per maand !) Begin er vroeg genoeg mee. Maar het is nooit te laat om te starten.

En als u uw vermogen spreidt over een spaarrekening, een spaarverzekering, een aandelenportefeuille met aandelen via fondsen en met vastgoed via GVV’s, is u goed bezig.

 

Keer terug naar Onze domeinen.         

 

Domein: 
Sparen en beleggen
Auteur: 
Roland COUNYE
Uitgave PLU.IM Magazine: 
Maart 2016