Waarheen met uw spaargeld

 

Roland COUNYE

Het zijn moeilijke tijden voor de kleine spaarders : het populaire spaarboekje brengt nagenoeg niets meer op en de beurs, die de laatste jaren spectaculair gestegen is, is geen spek voor de bek van de risicomijdende belegger. Wat dan ? Wij hebben een selectie gemaakt van veel voorkomende vragen en helpen u graag aan enkele praktisch haalbare oplossingen.

Toch nog een spaarboek?

Het is moeilijk om volledig afstand de doen van de gewone spaarrekening : velen beschouwen het gedeponeerd spaargeld als een veilige belegging die bovendien op ieder moment kan aangesproken worden.

Dat is juist, tenminste als u de inleg beperkt tot 100.000 euro per persoon en per bank.

Maar de opbrengst is beneden alles. Bij de meeste banken moet u zich tevreden stellen met 0,11 % ! De betere spaarrekeningen geven 1,50 % (zie fig. 1A). Als u echt niet weg kan van die gewone spaarrekening, kies dan minstens voor die betere !

Er is ook nog een alternatief dat even veilig is maar dat toch nog iets meer opbrengt, m.n. een spaarverzekering. U moet dan wel bereid zijn uw geld 8 jaar lang onaangeroerd te laten. Uit fig. 1B blijkt dat de beste spaarverzekeringen nu nog 2,50 % opleveren.

Fig. 1 A

SPAARREKENINGEN : ONZE FAVORIETEN

Bank

Rendement

MeDirect (ME3)
(www.medirectbank.be)

0,80% (1) (2)

MeDirect (Express)
(www.medirectbank.be)

0,35% (1)

MoneYou (Direct Sparen)
(www.moneyou.be)

0,245% (1)

Deutsche Bank (DB Saving Plan)
(www.deutschebank.be)

1% +0,50% (3)

Hou rekening met het plafond van het depositogarantiefonds

(100.000 EUR per persoon en per bank).

 1. Netto rentevoet, na aftrek van de roerende voorheffing (30%).

Er is geen getrouwheidspremie.

(2) Opzeg van drie maanden bij opname.

(3) basisrente + getrouwheidspremie (verworven na 12 maanden);

maandelijkse storting beperkt tot 500 EUR.

              

Fig. 1 B

SPAARVERZEKERINGEN: ONZE FAVORIETEN

Maatschappij
Verzekering

Rendement
2016/2015

Gew. rendement
Duur waarborg

Instapkosten

Interessant

Federale
Vita Invest Dynamic

-
2,75%

0%
8 jaar

0%
www.federale.be

Generali (1)
Self Life Dynamico

-
3,10%

0,01%

einde contract

1% (7%)
www.defa.be
www.vdvconseil.be

Interessant als u reeds een contract hebt (2)

AFER Europe+
Waarborgfonds

2,65%
3,05%

0,375%
eind 2017

0,50% (2%)
02 627 47 01

 

Plaats niet meer dan 100.000 euro per persoon bij dezelfde verzekeraar, het maximumbedrag dat gewaarborgd wordt door het depositogarantiefonds (70.000 euro bij AFER Europe+).

(1) Uitsluitend voor wie periodiek spaart. Maximale intekenleeftijd: 65 jaar. U hebt recht op de (facultatieve) winstdeelname indien u minstens 450 euro per jaar stort of indien het rekeningsaldo minstens 12.500 euro bedraagt.

(2) Het is niet meer mogelijk om een nieuw contract aan te gaan, maar als u er al een hebt, kunt u wel nog extra stortingen uitvoeren.

Bron : Test-Aankoop invest

Maar, beschouw ook eens een andere visie. In ons land staat zo’n 260 miljard euro op gewone spaarrekeningen. U bent er ook bij. Veel van dat geld blijft jaren aan een stuk onaangeroerd – althans voor het grootste deel ervan. Als u nu eens dat “vrije” deel zou durven weghalen uit die spaarrekening en beleggen in aandelen – of beter in aandelenfondsen – dan is de kans op een veel hoger rendement reëel, zeker op de langere termijn. Maar nog eens : beursschommelingen moet u er dan bijnemen en op de kortere termijn – d.i. minder dan 10 jaar – kan dit aanleiding geven tot een kapitaalsvermindering.

In fig. 2 ziet u welk rendement een belegging in aandelen de laatste jaren, doorheen beurshausses en –baisses opgeleverd heeft : in België is dat gemiddeld zo’n 6,40 %, in Amerika zo’n 4,25 % en op wereldniveau zo’n 3,77 %. Die gemiddelden kan u telkens bekomen met een passend aandelenfonds, bijvoorbeeld :

- België : Lyxor Bel20

- USA : IShares Core S&P 500

- Wereld : IShares Core MSCI World

Bespreek die beleggingsmogelijkheden met uw gebruikelijke financiële instelling of kies voor een betrouwbaar beurshuis zoals Petercam.

Als u kostenbewust bent, dan is Keytrade. een goede keuze.

Om toch nog eens te verduidelijken hoe groot het verschil kan zijn tussen een belegging op een gewoon spaarboekje en een aandelenselectie, bekijkt u best even figuur 3 : daarin ziet u hoeveel een maandelijkse inleg van 500 euro sedert het jaar 2000 opgebracht heeft, enerzijds via een gewone spaarboek, anderzijds via de beurs. Vooral sedert 2011 lopen die verschillen hoog op. Tegen eind 2016 had u zo’n 200.000 euro bijeen gespaard via een aandelenbelegging, wat bijna 2 keer zoveel is als via het gewone spaarboekje.

Fig. 3 Totale waarde van een maandelijkse belegging van 500 € op een spaarboekje of in aandelen (wereldindex) met aanvang in 200

 

Pensioensparen: nog voor mij?

Natuurlijk ! Maar enkel met geld dat u kunt missen tot uw 60ste verjaardag. Zoniet riskeert u – bij vervroegde opvraging – zwaar fiscaal bestraft te worden !

Misschien even in herinnering brengen dat er stortingen mogelijk zijn tussen uw 18de en 64ste verjaardag. En dat er 3 formules bestaan : de pensioenspaarverzekering, het pensioenspaarfonds en de gewone pensioenverzekering. De eerste twee zijn fiscaal aftrekbaar tot een jaarlijkse premie van maximaal 940 euro, de laatste tot maximaal 2.260 euro. Daarbij geniet u een belastingvoordeel van 30 % per storting, vermeerderd met de gemeentelijke opcentiemen.

 Welke keuzes maken ?

Hierna volgen een paar regels :

 • Altijd, zo mogelijk, het echte pensioensparen (fonds of verzekering) combineren met een gewone levensverzekering : zo geniet u van het dubbele fiscaal voordeel;
 • Hoe jonger u bent bij de start (minimaal 18 jaar), hoe hoger het risico dat u mag aanvaarden en dus hoe meer u mag hellen naar het pensioenspaarfonds i.p.v. de pensioenspaarverzekering.

Voor alle producten kan u terecht bij uw gebruikelijke bankier of verzekeringsmakelaar. De rendementen op jaarbasis zij vrij hoog : voor de pensioenspaarfondsen rond de 8 % per jaar, voor de pensioenverzekeringen rond de 2,5 % à 3 %. Maar nog eens : met de fondsen loop je een groter risico, want er wordt meer belegd in aandelen wat de laatste jaren dus geleid heeft tot dit hoger rendement (8 % t.o.v. 2,5 %) !

Nog één goede raad : onderhandel STERK over de instapkosten, die anders kunnen oplopen tot 2 à 3 % (fondsen) en zelfs tot 7 % (verzekeringen). En als u daarmee moeite heeft : contacteer ons !

Beleggen in aandelen = risico aanvaarden !

Laat ons meteen duidelijk zijn : wie in aandelen belegt, of in fondsen, aanvaardt een zeker risico, want de beurskoers kan dalen. Niet enkel de koers van één enkel aandeel kan de dieperik ingaan, ook een gehele beurs kan een appelflauwte krijgen. Maar na regen komt zonneschijn : wie tijd heeft van wachten en goed spreidt, kan, historisch gezien, rekenen op mooie positieve gemiddelde rendementen (cf. fig. 2).

Brexit: Buitenkansje?

Na het tumult rond het referendum van de Britten met een exit uit de Europese Unie als gevolg, zijn de gemoederen nu bedaard. De Britse economie blijft in goeden doen : de detailhandelsverkopen stijgen, de werkloosheid is beperkt tot 5 %, de inflatie is ingedijkt (0,6 %), de industriële groei is bemoedigend, … Alleen het pond verloor 10 % van zijn waarde en is de vastgoedsector in het Verenigd Koninkrijk vertraagd.

Al bij al blijft de Britse beurs tot nader order de goedkoopste westerse beurs om in te beleggen. TA invest geeft de voorkeur aan het beleggingsfonds Threadneedle UK Eq Income om in Britse aandelen te beleggen. Lukt het niet om via uw financiële tussenpersoon aan dit fonds te geraken, (altijd mogelijk via MeDirect), probeer dan Investco UK Equity A !

In een totale aandelenportefeuille mag de Britse beurs toch zo’n 15 % uitmaken (cf. fig. 4)

En USD?

De Amerikaanse beursindices scheren hoge toppen en de verwachtingen zijn eerder positief : dynamische economie, betere groeivooruitzichten dan in de eurozone, lage werkloosheid en stijgende lonen. Als u de cijfers van figuur 4 volgt, mag u zowat 10 % van uw vermogen in Amerikaanse aandelen beleggen, het liefst via gespecialiseerde beleggingsfondsen, want daardoor zorgt u automatisch voor een goede spreiding. De keuze is enorm : er zijn duizenden fondsen beschikbaar die een gespreide belegging op de Amerikaanse beurs mogelijk maken. De analisten van TA invest raden hier in het bijzonder 3 fondsen aan :

 • iShares Core S&P 500 ETF : dit fonds (eigenlijk een “tracker” volgt gedwee de Amerikaanse beursindex en omdat de dividenden opgepot worden betaalt u geen dubbele roerende voorheffing
  • jaarlijks rendement sinds 3 jaar : 17,2 %
  • jaarlijks rendement sinds 5 jaar : 17,7 %
 • DEGROOF Equities US Flexible : selecteert aandelen met een hoog rendement
  • jaarlijks rendement sinds 3 jaar : 18,1 %
  • jaarlijks rendement sinds 5 jaar : 19,5 %
 • LEGG MASON CLERBRIDGE US Large Cap Growth : de grootste accenten liggen hier op gezondheidszorg en IT ten nadele van de financiële en de energiesector.
  • jaarlijks rendement sinds 3 jaar : 19 %
  • jaarlijks rendement sinds 5 jaar : 19,6 %

 

Fig. 4.

 

En een wereldspreiding?

Het is algemeen geweten dat op de langere termijn een goed gespreide aandelenportefeuille beter rendeert dan al de rest. Maar we herhalen : het ene jaar is het andere niet en wat geldt voor een gemiddelde is niet geldig voor één bepaald land, één bepaalde sector en uiteraard niet voor één bepaald bedrijf.

Goed spreiden is dus de boodschap. Zelf die spreiding doorvoeren door het uitkiezen van interessante aandelen is quasi onbegonnen werk : te moeilijk, te kostelijk, te veel tijdrovend en te gevaarlijk.

Daarom stellen wij voor die spreiding te bewerkstelligen door het kopen van een fonds dat de wereldindex volgt, zoals de “MSCI World Index”, die aandelen uit de 23 grootste ontwikkelde landen opneemt. Twee koplopers daarbij zijn ISHARES CORE MSCI WORLD en VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX. Beide fondsen kan u op de kop tikken via uw gebruikelijke financiële tussenpersoon. Het jaarlijks rendement op 3 jaar en 5 jaar schommelt rond de 13 %, respectievelijk 15 %. En dat reflecteert precies de evolutie van die wereldindex (cf. fig. 5).

Wie vooral een regelmatig dividend wil ontvangen tipt beter op FIDELITY GLOBAL Q INCOME dat per trimester (vandaar de Q) een dividend uitkeert. Dit fonds kan u kopen via MeDirect. Een andere hoogvlieger met dividenden is KBC EQUITY High DIVIDEND dat uiteraard via de KBC kan verkregen worden. Het redelijk stabiel rendement bedraagt hier zowat 3 % netto per jaar.

Vermelden we hier ook nog dat Deutsche Bank recentelijk een dienst gelanceerd heeft (minimum inlage met vers geld van 100.000 euro), die voor u een portefeuille beheert met regelmatige hoge dividenduitkeringen. U betaalt wel een beheerscommissie van 0,9 %, maar voor de rest is u van alle zorgen bevrijd. Tot eind maart 2017 ontvangt ook nog een cadeau van 2 % op de inleg.

 

Fig. 5 Evolutie van de wereldbeursindex sedert 2000

 
 

Papieren vastgoed

Weinigen zijn in staat een aantal appartementen of woningen te kopen om zo een gediversifieerde portefeuille samen te stellen. Wie heeft dat geld ?

Wel is het mogelijk papieren vastgoed te verwerven, via de aankoop van ofwel vastgoedfondsen, ofwel gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV’s). Voor beide geven we een voorbeeld.

 • C+F Immo Rente = vastgoedfonds gerund door de financiële groep DELEN. Dit fonds betaalde op vijf jaar tijd een jaarlijks gemiddeld rendement van 8 % door zelf te beleggen in GVV’s, vastgoedcertificaten en aandelen van maatschappijen die gerelateerd zijn aan immobiliën. Dit fonds kunt u kopen (bij Delen Private Bank) en kost zo’n 250 euro.
 • BEFIMMO = GVV die een vastgoedportefeuille beheert van immobiliën die bijna uitsluitend in België gelegen zijn. De huurcontracten, die voor de regelmatige inkomsten zorgen, betreffen vooral publieke en Europese overheden. Er is dus een redelijke stabiliteit en zekerheid geboden ! Voor zo’n 53 euro per stuk kan u Befimmo kopen; het rendement bedraagt zo’n 4 à 5 % netto !

 

Een beetje goud?

Waarom niet ! U mag altijd zo’n 5 % van uw vermogen beleggen in goud. De goudprijs varieert sterk en kent meestal opwaartse impulsen wanneer de wereld rondom ons “onveilig” wordt of “onzeker”. Hoe meer vraagtekens, hoe sterker goud presteert.

Beleggen in goud kan op verschillende manieren : goudplaatjes, goudstaven, gouden munten en zelfs aandelen van goudmijnen. Voor kleinere spaarders zijn de goudplaatjes (b.v. 100 gram) of de populaire gouden muntjes (b.v. Krugerrand of Maple Leaf) het gemakkelijkst toegankelijk en beheersbaar. U kan terecht bij uw gebruikelijke bankier voor de aankoop. Maar kijk ook even op de internetsite van grote gespecialiseerde huizen zoals Goldforex (www.goldforex.be). Een Krugerrand van 33,93 gram bruto bevat 31,10 gram zuiver goud en kost nu zo’n 1.100,00 euro (cf. fig. 6)

Bewaar uw gouden muntjes niet thuis, maar in een banksafe.

Fig. 6 De waarde van Krugerrand in euro tussen 2000 en 2016

Besluit

 1. Neem geen risico door in aandelen of aandelenfondsen te beleggen met geld dat u op kortere termijn (10 jaar) zeker intact moet terugvinden.
 2. Maar omgekeerd : wie toch beschikt over een zee van tijd moet niet blijven zitten met hoge bedragen op een gewone spaarrekening. Met aandelen zijn er veel mogelijkheden en als u bovendien spreidt, is het risico eerder beperkt. Ook “papieren vastgoed” verdient uw aandacht.
 3. Bespreek alles met uw financiële dienstverlener en als u twijfelt, vraag elders een tweede of derde advies. Het loont altijd. Wij helpen u graag.

 

Keer terug naar Onze domeinen.             

 

Domein: 
Sparen en beleggen
Auteur: 
Roland COUNYE
Uitgave PLU.IM Magazine: 
Maart 2017