Asbest

Asbest is een natuurlijk mineraal, opgebouwd uit microscopisch kleine vezels. Vanaf de tweede wereldoorlog tot in de jaren tachtig was het erg populair. Asbest heeft zijn populariteit te danken aan enkele sterke pluspunten: het is hittebestendig, isolerend, slijtvast, eenvoudig te ontginnen uit asbestmijnen én goedkoop.

Ondertussen is algemeen geweten dat asbest schadelijk is voor de gezondheid. Daarom werd asbest verboden en is het niet meer te koop. Maar in het verleden is het materiaal in Vlaanderen veel toegepast. Iedereen kan het daarom nog tegenkomen in en om zijn woning,  bijvoorbeeld in cementgolfplaten, dakleien of bloembakken.

Asbesthoudend materiaal levert vooral gevaar op als het op de verkeerde manier verwijderd of bewerkt wordt. Treft u ergens asbest aan, reageer dan niet te snel! Analyseer de situatie aandachtig. Hoe groot is het risico dat er asbestvezels vrijkomen? Gaat het om hechtgebonden asbest in goede staat? In dat geval is het risico minimaal en kunt u alles gerust laten zitten. Gaat het daarentegen om ongebonden asbest of hechtgebonden asbest in slechte staat? Dan is het tijd om maatregelen te treffen.

Ongebonden asbesthoudend materiaal kan je zelf niet veilig verwijderen. Neem hiervoor contact op met een erkend asbestverwijderaar. Beschadigd materiaal moet voorzichtig behandeld worden. In een aantal gevallen kan en mag u zelf het materiaal verwijderen.

Voor meer informatie: www.mmk.be/asbest

                                                                          Foto: APA - Sjef PRINS

Keer terug naar Onze domeinen.             

Domein: 
Gezondheidweetjes
Auteur: 
Logo
Uitgave PLU.IM Magazine: 
Maart 2017