Geldig testament

Uit het secretariaat

Iemand stelde ons onlangs de volgende vraag : een gehuwd koppel heeft twee kinderen, waarvan de dochter nog alleenstaand is en de zoon gehuwd is met kinderen. Kan in dit geval de dochter haar eigendom bij testament geheel of gedeeltelijk overmaken aan haar ouders ? En zo ja, volstaat een handgeschreven, gedateerd en getekend testament dat ergens moet geregistreerd worden om rechtsgeldig te zijn ?

Het antwoord is vrij eenvoudig :

  1. Zolang de dochter geen kinderen heeft en niet gehuwd is, kan zij bij testament 100 % van haar bezit nalaten aan haar ouders.

       2.Een eigenhandig geschreven testament, gedateerd en getekend, is een perfect rechtsgeldig testament. Het moet dus wel degelijk met de hand geschreven zijn en niet getypt !

       3. Een testament moet niet ergens geregistreerd zijn om rechtsgeldig te zijn. Als het testament in bewaring wordt gegeven bij een notaris, zal er wel een registratie gebeuren door de notaris bij het Centraal Register van Testamenten. Hieraan is een kleine kost verbonden van ongeveer 60 à 70 euro. Het voordeel is dan wel dat het testament “veilig” zit bij de notaris en dat bij overlijden de familie kan terugvinden waar dit testament zit. Het risico op verlies of verdwijnen van het testament wordt zo uitgesloten.

 

Keer terug naar Onze domeinen.             

Domein: 
Erfenissen en successie
Auteur: 
Secretariaat
Uitgave PLU.IM Magazine: 
Maart 2017