De beurs als uitweg voor spaarders

Roland GILLET, hoogleraar ULB  

Hoe laat ik mijn spaarcenten toch renderen? Op een moment van historisch lage rentes is dat voor veel spaarders een fundamentele vraag.  
Biedt de beurs een uitweg? De Europese Centrale Bank drukt al enkele jaren de rentevoeten naar beneden in een poging de economie weer op toerental te krijgen. Daardoor moeten spaarders zich al lang tevreden stellen met een mager spaarrendement, en beterschap is nog lang niet in zicht.  

Toch verdient dat negatieve beeld van het spaarboekje een nuancering, want het biedt nog altijd enkele belangrijke voordelen, zegt Roland Gillet, hoogleraar financiële economie aan de Sorbonne en aan de ULB (Solvay Business school). Zo is de spaarrente mager-tjes, maar wel nog positief. Dat geldt niet voor de rente van kwaliteitsvolle overheidsobligaties met een korte looptijd. Bovendien blijft de spaarrekening een heel liquide product waar je gemakkelijk geld kunt afhalen, wat handig is bij onverwachte uitgaven. En daarbovenop zijn bij een bankfaillissement de tegoeden op spaarrekeningen beschermd tot 100.000 euro. Het spaarboekje blijft belangrijk voor je spaarbuffer, die nodig is bij noodgevallen. En het spaarboekje is ook geschikt voor wie bovenal veiligheid zoekt en bereid is daarvoor rendement op te offeren, zegt Gillet.

Wie tevreden is over zijn spaarbuffer en voor de rest van het vermogen toch een hoger rendement nastreeft, moet wel op zoek naar alternatieven. Denk maar aan aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Er zijn geen honderd manieren om een hoger rendement te realiseren. Onvermijdelijk moet je daarvoor meer risico nemen. Iedere spaarder moet voor zichzelf uitmaken in welke mate hij zich daaraan wil blootstellen, zegt Gillet. Zo bieden minder kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties een potentieel hoger rendement, maar is het risico op een faillissement van de emittent groter. Ook obligaties in vreemde munt kunnen interessant zijn, maar dan moeten beleggers wel rekening houden met het wisselkoersrisico. En aandelen bieden altijd een hogere risicopremie, maar de volatiliteit is navenant. ‘ Spaarders moeten goed beseffen dat niets gratis is ’, zegt de hoogleraar.

Diversifiëren

Het komt er vooral op aan om de risico’s te spreiden. Dat begint met de samenstelling van een beleggingsportefeuille met daarin verschillende activa. Het is niet verstandig om een portefeuille samen te stellen met alleen maar aandelen. Risico’s worden optimaal gespreid met een evenwichtig geheel van cash, aandelen, obligaties en (beursgenoteerd) vastgoed. En niet alleen op het niveau van de verschillende soorten activa is diversificatie belangrijk. Wie wil beleggen, beperkt zijn posities best niet tot één land of regio. Het is veel verstandiger om een veel ruimere spreiding voor ogen te houden. Zo vermijd je dat een crisis in één regio meteen een negatieve impact heeft op de volledige beleggingsportefeuille.Beleggers moeten bestand zijn tegen  diverse crisissen. Dat lukt niet als je alleen maar kiest voor Belgische of Europese aandelen, zegt Gillet. Wie zijn spaargeld belegt, moet daar ook de nodige tijd voor uittrekken. Beleggers moeten bereid zijn om hun spaargeld te mobiliseren voor de lange termijn, zegt Gillet. Wie zijn geld voor lange tijd kan parkeren, moet niet in paniek raken als de financiële markten door een crisis gaan. Er is dan toch genoeg tijd om dat te verteren. Zeker in de huidige marktomstandigheden is een lange beleggingshorizon een belangrijk wapen. De financiële markten moeten momenteel afrekenen met heel wat onzekerheid. Niet alleen over een Brexit. Ook het vertrouwen in de economische conjunctuur en het  Europees beleid is niet al te groot. Beleggers moeten nog lang rekening houden met die volatiliteit,  zegt Roland Gillet. 

Realistisch rendement

Naar een potentieel hoger rendement streven, betekent meer risico’s nemen. Met een gezonde spreiding kunnen die risico’s beperkt worden, maar helemaal verdwijnen doen ze niet. Net daarom zijn beleggingen niet voor iedere spaarder weggelegd. Om te beginnen moet je genoeg spaargeld hebben om zowel onvoorziene uitgaven op te vangen als kortetermijnplannen te financieren. Alleen het geld dat dan nog over is, komt in aan-merking om te investeren op langere termijn. Wie weet dat hij niet zal slapen als zijn aandelenportefeuille maanden in het rood gaat, kan maar beter wegblijven van de aandelenmarkt en tevreden zijn met het rendement van minder risicovolle producten. Spaarders die hun centen beleggen moeten ook realistisch zijn over het rendement. Het is al heel mooi als een breed gespreide beleggingsportefeuille een rendement oplevert van 4 à 5 procent. Het is echt niet realistisch om  zonder buitensporige risico’s een hoger rendement na te streven, besluit Roland Gillet.

 

JE KUNT OOK BELEGGEN ZONDER VOLUIT VOOR AANDELEN TE GAAN’  

Door het beleid van de Europese Centrale Bank staat de spaarrente op een historisch dieptepunt. Wie meer rendement wil voor zijn spaarcenten, moet dus onvermijdelijk kiezen voor beleggingen in meer risicovolle activa zoals aandelen en obligaties. Toch is het mogelijk om de risico’s te beperken.  Een spaarder die de eerste stappen zet in de beleggingswereld moet niet ineens voluit in aandelen investeren, zegt Wim D’Haese, hoofd beleggingsadvies bij Deutsche Bank. Dat type  belegger richt zich ook beter eerst tot flexibele gemengde beleggingsfondsen: die investeren in uiteenlopende activa en het is de fondsbeheerder die in functie van de marktomstandigheden zelf een beleggingsstrategie uittekent, zegt D’Haese. Om het risico nog verder te beperken, kan een belegger ervoor opteren om te investeren op dezelfde manier als waarop hij spaart: door op geregelde tijdstippen geld te beleggen in beleggingsfondsen. Dat kan bij Deutsche Bank al vanaf maandelijks 100 euro per beleg-gingsfonds. Zo vermijd je dat je met een groot kapitaal op het verkeerde moment in de beurs stapt, zegt D’Haese. Spaarders mogen zich niet blindstaren op het potentieel hogere rende-ment van beleggingen. Het is een grote fout om meer risico te nemen alleen maar omdat je denkt dat er geen alternatief is. Elke spaarder moet eerst in de spiegel kijken om te weten hoeveel risico hij kan nemen zonder dat het hem slapeloze nachten bezorgt. En dat risico-profiel zou niet mogen veranderen omdat de marktomstandigheden zijn gewijzigd. Als je weet dat je al van de minste schommeling wakker ligt, blijft je beter weg van de beurs, besluit D’Haese.

 

Keer terug naar Onze domeinen.             

 

 

Domein: 
Sparen en beleggen
Auteur: 
Roland GILLET
Uitgave PLU.IM Magazine: 
September 2017