Gezondheidszorg en aandelen.

M.m.v. Roland COUNYE

De bevolking vergrijst zienderogen. 65-plussers zullen in 2040 meer dan een kwart van de Europese bevolking uitmaken. Farmabedrijven spelen handig in op die evolutie. Misschien doet de gestegen vraag naar medicatie ook bij u een belletje rinkelen ? Wij geven u een paar mogelijkheden om een graantje mee te pikken en op de beurs aandelen of fondsen te kopen die specifiek op die sector gericht zijn. Wij laten hier de analisten van TA invest aan het woord.

 

Enkel met geld dat u kan missen

Aandelen of fondsen kopen doet u NOOIT met geld dat u op korte termijn weer nodig hebt. Want beurswaarden kunnen erg veel schommelen en beursinzinkingen komen af en toe wel eens voor. Als u op zo’n moment toevallig uw belegd geld wil recupereren kan u veel verliezen.

Maar wie een zee van tijd heeft – minstens een beleggingshorizon van 10 à 15 jaar – mag zeker een deel van het vermogen in aandelen beleggen. Het risico op verlies is dan beperkt en de opbrengst is hoger dan dat van vastrentende waarden.

 

Gezondheidszorg

De klassieke sector die het nauwst aansluit bij het thema is uiteraard die van de gezondheidszorg. Farmabedrijven zijn er als de kippen bij om onderzoek te verrichten rond vergrijzing. En terecht. De groeiende vergrijzing zorgt voor een stijgende vraag naar medicatie en oplossingen. Goed om te weten: geen enkel farmabedrijf is louter en alleen gespecialiseerd in vergrijzing, maar het ene bedrijf heeft er al meer uitstaan mee dan het andere.

U kunt op twee manieren beleggen in de sector: via een breed gespreid fonds of via individuele aandelen.

– De tracker Lyxor MSCI World Health Care (LU0533033238, ★★★) is onze favoriet bij de fondsen. Het fonds mikt op zo’n 130 wereldwijde farmabedrijven en. Tal van hen heeft wel iets in de vergrijzingspap te brokken (zoals Johnson & Johnson, Pfizer en Roche).

– Op het vlak van individuele aandelen hebben we een serieuze boon voor Teva Pharmaceutical (US8816242098 op de beurs van New York). De veelbelovende marktleider in generische geneesmiddelen heeft o.a. kleppers als Azilec (ziekte van Parkinson) en Copaxone (multiple sclerose) in huis. Het aandeel noteert bovendien nog goedkoop.

Themafonds

Een tweede manier om in te spelen op de vergrijzing is via een specifiek themafonds. Fondsen als CPR Silver Age (LU1103786700) en Lombard Odier Fund Golden Age (LU0866428245) vullen hun portefeuilles met aandelen van bedrijven die iets te maken hebben met de noden van een ouder wordende bevolking zoals farma (GlaxoSmithKline), dienstverlening (zoals maaltijden aan rusthuizen via Compass Group), rust- en ziekenhuizen (Healthcare Realty Trust), vermogensbeheerders (AXA), cosmetica (L’Oréal) en veiligheid (Assa Abloy). Vergelijken we beide portefeuilles, dan kiezen we voor het fonds van CPR Asset Management. Het belegt weliswaar vooral in Europa (waarvan de helft in de eurozone) maar beschikt over een zeer mooi gespreide portefeuille in waarden die over het algemeen een pak goedkoper noteren dan diegene die we terugvinden in het internationaal gespreide fonds van Lombard Odier.

Ook Argenta lanceerde onlangs een gespecialiseerd fonds: Argenta Fund Longer Life (LU1423896650). Dat mikt enerzijds op bedrijven die op een belangrijke wijze gedreven worden door de vergrijzende bevolking en anderzijds op staatsobligaties om het portefeuillerisico te beperken. Een vreemde combinatie als u het ons vraagt. Omdat het fonds op dit moment 45 % van de portefeuille in obligaties belegt, lijkt ons dat niet de meest aangewezen manier om het thema te bespelen. We laten dat product dan ook links liggen. Hetzelfde geldt voor themafondsen die deels, en dus niet volledig, inspelen op de vergrijzing zoals Candriam Equities L Global Demography (LU0654531184), Fidelity Global Demographics (LU0528227936) en SISF Global Demographics Opportunities (LU0557290698).

Evolutie CPR silver Age in euro

Via dit fonds belegt u in een mandje aandelen die inspelen op het alsmaar populairder wordende vergrijzingsthema.

 

Keer terug naar Onze domeinen.             

 
Domein: 
Sparen en beleggen
Auteur: 
Roland COUNYE
Uitgave PLU.IM Magazine: 
September 2017