Een maandelijkse rente

Roland Counye, Yves Evenepoel en Nicolas Claeys

Velen onder ons willen graag, na de pensioenleeftijd, een extra vast maandelijks bedrag opstrijken om comfortabel verder te leven. Met een verzekeringsmaatschappij kan een rente bedongen worden. Maar is dat interessant ?

1.000 euro per maand

Laat ons een gemakkelijk voorbeeld nemen : u wil per maand 1.000 euro ontvangen. Welk kapitaal moet u daarvoor afstaan aan de verzekeraar ? Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij kunnen de cijfers verschillen, maar het voorbeeld dat wij hier uitwerken is gebaseerd op de tarieven van een voordelige verzekeraar.

Niettemin is het resultaat bedroevend : voor een levenslange rente van 1.000 euro per maand moet u niet minder dan 252.536 euro afstaan, kapitaal dat u nooit meer terugziet. Voor andere bedragen moet u maar een regel van drie toepassen.

Bovendien wordt die rente nog belast ook, en wel als volgt. Eerst moet u nog weten wat het zgn. vestigingskapitaal is van die rente. En dit is te vinden door de premie zonder taks en instapkosten (252.536 euro in ons voorbeeld) te delen door (1,02 x (1-instapkosten (1%)) wat dus geeft : 245.108,47 euro.

Welnu, de belasting is dan gelijk aan 3 % van het vestigingskapitaal vermenigvuldigd met 30 % en nog te verhogen met de gemeentelijke opcentiemen. In ons voorbeeld :

 • 3 % van 245.108,47 = 7.353,25
 • Taxatievoet = 30 %  
 • 7.353,25 x 30 % = 2.205,98
 • Opcentiemen : voorbeeld De Pinte = 7,2 %
 • Taxatie met opcentiemen = 2.205,98 x 1.072 = 2.364,81
 • Nettorente per jaar : 12.000 – 2.364,81 = 9.635,19
 • Netto per maand : 9.635,19/12 = 802,93 euro

Dat is dus bijzonder weinig. En dus eigenlijk af te raden !

En na u overlijden ?

Het voorbeeld dat wij hier tot nog toe uitgewerkt hebben betreft een rente zonder overdraagbaarheid, wat dus betekent dat uw overlevende echtgenoteook niets meer ontvangt. Het contract is ten einde !

Wil u voorzien in een overdraagbaarheid of verderzetting van de rente na uw overlijden, dan moet u niet 252.536 euro afstaan maar :

281.645 euro bij 50 % overdraagbaarheid

310.754 euro bij 100 % overdraagbaarheid

Deze formules zijn dus niet bijster interessant. Voor dezelfde eenmalig premie (in ons voorbeeld die 252.536 euro) zijn er andere beleggingsmogelijkheden. Wij gaan nu in op een paar alternatieven : een selectie van goed gekozen aandelen en een paar sicavs.

Selectie van aandelen

Vooreerst moeten we een belangrijke opmerking formuleren : aandelen kunnen in waarde dalen – zeker wanneer de beurzen in het algemeen de dieperik in gaan. De laatste 5 jaar is er een stijging waar te nemen (zie grafiek 3). Maar bij die verzekeringsrente bij een verzekeringsmaatschappij was u in ieder geval het kapitaal kwijt… Het moet al bijzonder slecht gaan op de beurs om ook hier alles te verliezen! Bovendien stellen wij hier een paar aandelen voor met een redelijk stabiele dividendpolitiek, zodat de jaarlijkse uitbetaling – zonder wettelijk gegarandeerd te zijn – toch vrij zeker is (cf. ook grafiek 1 en 2). De lichte daling van die dividenden op de rechterkant van de grafieken is te wijten aan de verhoging van de roerende voorheffing.

En om het plaatje compleet te maken richten wij ons niet op één enkel aandeel, maar op een 5-tal : door die spreiding verkleint dan nog eens het risico.

Een mogelijke selectie is deze :

 • Befimmo : is een openbare vastgoedvennootschap (GVV), die vooral in Belgische kantoren en een beetje in Luxemburgse investeert. Het netto-dividend beloopt zo’n 2,4150 euro. Tegen een koes van 53,90 euro hebt u zo’n 275.000 euro nodig voor de maandelijkse rente van 1.000 euro.
 • GIMV : is een Vlaamse maar ook internationaal actieve investeringsmaatschappij. Ze heeft participaties in ongeveer 50 bedrijven en streeft ook de duurzaamheid na van het uitgekeerde dividend. Met een dividend van 1,7150 euro op een koers van 51,70 euro heeft u zo’n 365.000 euro nodig voor uw maandrente van 1.000 euro.
 • TINC: staat voor The Infrastructure Company en is een Belgische investeringsmaatschappij die investeringen aanhoudt en beheert in afgewerkte en operationele publieke en private infrastructuur. Zij is actief in België, Nederland en Ierland. Met een netto-dividend van 0.3430 euro tegen een koers van 12,45 euro hebt u 450.000 euro nodig voor die maandelijkse rente van 1.000 euro.
 • Atenor : is een Belgische projectontwikkelaar (kantoren, residentiële bouw, winkels) actief in België, Luxemburg en Centraal-Europa. Het dividend bedraagt voor 2018 toch 1,49 euro – een lichte stijging is verwacht voor de volgende jaren – en tegen een koers van 56,20 euro moet u 450.000 euro beleggen voor uw maandelijkse rente van 1.000 euro.
 • Engie : is de nieuwe naam van GDF SUEZ en is een Franse energie- en nutsgroep. Sinds de overname van het Britse International Power is GDF SUEZ ’s werelds grootste onafhankelijke elektriciteitsproducent. Het laatste dividend (netto na Franse belasting van 30 % en Belgische ook van 30 %) bedraagt 0,3430 euro. De mogelijkheid bestaat evenwel om de Franse belasting te herleiden tot 15 % (na een paar administratieve formaliteiten !), waardoor het netto-dividend 0,4165 euro bedraagt. Met een koers van 14,60 euro moet u zo’n 510.000 euro beleggen (425.000 euro bij 15 % Franse belasting) voor een maandelijkse rente van 1.000 euro per maand.

SPREIDEN!

Wie zich beperkt tot Befimmo en GIMV moet het minst beleggen om aan de maandelijkse rente van 1.000 euro te geraken.

Maar door een soort gemiddelde te maken met de 5 aandelen die wij hier besproken hebben, spreidt u het risico.

Kiest u voor 5 keer 20 %, dan heeft u zo’n 410.000 euro nodig om aan uw maandrente van 1.000 euro te geraken. En er is geen afstand van kapitaal!  Wel zijn koersschommelingen mogelijk. Wij herhalen ook nogmaals dat die dividenden waarschijnlijk zijn, maar nooit gegarandeerd.

 

FONDSEN

  Wie nog beter wil spreiden en dus het risico wil beperken, kan ook opteren voor een beleggingsfonds. Wij bekijken er twee :

  • Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR : dit is een gemengd fonds dat regelmatig een dividend uitbetaalt van 3,276 euro (verdeeld over 1/12 per maand); tegen een koers van 91,02 euro hebt u zo’n 335.000 euro nodig voor uw rente van 1.000 euro netto, zonder dat u het kapitaal opeet ! U kan dit zeer interessant fonds kopen bij Deutsche Bank en MeDirect (mits 1 % kosten).
  • JP Morgan Global Income A Eur : dit is evenzeer een gemengd fonds en kan gratis gekocht  worden bij Deutsche Bank en MeDirect ! Met een netto-dividend van ongeveer 4,9 euro (uitbetaald in 4 keer) tegen een koers van 144,97 euro heeft u zo’n 355.000 euro nodig voor die maandelijkse rente van 1.000 euro.

  Besluit

  Blijft niet bij de pakken zitten! Beleg uw centen en neem een berekend risico ! Natuurlijk : aandelen, fondsen en de dividenden die ze afwerpen zijn nooit gegarandeerd, maar de dag van vandaag bieden ze veel meer mogelijkheden – en vooral opbrengsten – dan al wat vastrentend is.

     

  Keer terug naar Onze domeinen.             

   

                                                                                         

   

   

  •  

   

  Domein: 
  Sparen en beleggen
  Auteur: 
  Roland COUNYE, Yves EVENEPOEL, Nicolas CLAEYS
  Uitgave PLU.IM Magazine: 
  Maart 2018