Thuishulp voor en door buren, handig en sociaal

Olivier HOUDART                                                

Onze samenleving verandert razendsnel. Er komen steeds nieuwe en grotere uitdagingen op ons af. Eenzaamheid, sociale vervreemding en vergrijzing nemen toe. Daarbij komt dat bijna 20 % van de 65-plussers fysiek beperkt is in de uitvoering van dagdagelijkse taken.

Ook veel ouderen, chronisch zieken en personen met een handicap verlangen naar kwalitatieve zorg op maat, in hun thuisomgeving. Daarnaast zoeken meer en meer gezinnen oplossingen die huishoudelijke en opvangtaken verlichten.

Het wordt hoe langer hoe pijnlijker duidelijk dat we als samenleving met een andere, open  blik naar hulpvraagstukken moeten durven kijken ...

DE BEPERKINGEN VAN KLASSIEKE THUISHULP

Een interessant voorbeeld is de bestaande thuishulpaanpak die steeds meer onder druk staat. Een uur thuishulp kost in realiteit ongeveer 36 euro, waarvan het grootste deel door de overheid wordt betaald. Die overheidsfinanciering stijgt met 6,9 % per jaar maar is ruim onvoldoende om aan de exponentieel groeiende hulpvraag te voldoen. Door de ontoereikende financiering blijven mensen in de kou staan.

Daarnaast vertoont ook de concrete en praktische invulling gaten. De beschikbaarheid van thuishulp wordt nog te vaak bepaald door een strakke planning van de organiserende instellingen. De behoefte aan individuele oplossingen raakt onvoldoende ingevuld.

De uitvoerbare taken zijn in de meeste gevallen ook te streng afgelijnd. Hulpontvangers die een bredere waaier van ondersteuning zoeken, vallen hierdoor uit de boot. Bovendien is het niet altijd mogelijk om de hulpverlener die het meest geschikt is voor de uit te voeren taken zorgvuldig en gepersonaliseerd te selecteren.

EINDELIJK EEN INNOVATIEF INITIATIEF …

Het nieuwe concept Helpper, ondertussen bekroond tot Zorgondernemer 2017, biedt een antwoord op deze grote thuishulpuitdagingen. Het is gebaseerd op een situatie die oprichter François Gerard persoonlijk raakte.

“Mijn vader werd getroffen door ALS. Terwijl ik hem begeleidde in zijn ziekteproces, merkte ik dat geen enkele van de huidige diensten voldeed aan onze noden. Te strakke planning, te beperkt takenpakket en geen optie om eerst te voelen of het wel klikte met de hulpverlener. Administratie en communicatie vergden ook veel tijd en energie, die ik liever aan mijn vader had besteed ...”

Deze ervaring inspireerde en motiveerde François voor het opstarten van Helpper. Een betaalbare, kwalitatieve en flexibele oplossing voor iedereen die warme steun nodig heeft bij dagdagelijkse taken. Daarvoor worden via Helpper vrienden, kennissen en mensen uit de buurt ingeschakeld tegen een faire vergoeding.

… EN EEN POSITIEF!

Helpper is handig en aangenaam voor de persoon die hulp ontvangt, mooi meegenomen voor diegene die de hulp geeft én goed nieuws voor het sociale weefsel. Sterkere buurtgemeenschappen en vriendschapsrelaties dragen bij aan een samenleving met meer verbinding en genegenheid

VOOR WIE IS HELPPER BESTEMD?

Helpper biedt een menselijk en betrouwbaar platform aan zij die regelmatig niet-medische hulp nodig hebben en aan zorgzame helppers die een centje willen bijverdienen. Door samen te werken met ziekenfondsen, woonzorgcentra, huisdokters, apothekers, ziekenhuizen, bijstandsorganisaties en rechtstreeks met hulpzoekers en helppers, zorgt Helpper ervoor dat steeds meer mensen en hun dierbaren de persoonlijke ondersteuning vinden die ze zoeken.

De hulpzoeker bepaalt de tijdstippen en de taak of taken: boodschappen doen, vervoer, administratie, gezelschap houden, wandelen, koken, gaan winkelen , etc. Hulpontvanger en helpper spreken vrij af wat er wanneer gewenst en mogelijk is.

In de praktijk blijken veel helppers mensen te zijn die in de zorgsector werk(t)en of die zelf al voor een dierbare zorgden.

HELPPERS HELPPEN HELPPIES

Helpper verzacht de beladenheid van hulpvragen ook graag met een vrolijkere naam voor hulpzoekers: helppies. Een helppie registreert zich online en omschrijft voor welke taken hij of zij thuishulp wenst en op welke tijdstippen. De aanmelding online kan uiteraard ook aan een dierbare of andere vertrouwenspersoon overgelaten worden. Op de website is hiervoor speciaal een aparte functie voorzien: aanvrager.

De helppie krijgt een overzicht van de helppers in de buurt. Op basis van de profielen kiest hij zelf welke helpper(s) het best aansluit(en) bij de hulpvraag. Via de digitale ontmoetingsplaats van Helpper kan hij of zij contact opnemen en checken of het echt de geschikte match is. Helppie en helpper beslissen in onderling overleg of ze al dan niet samenwerken. Mocht het om een of andere reden toch niet klikken dan kan de helppie zonder probleem een ander helpper kiezen.

CONCREET

Voor toegang tot de ontmoetingsplaats van Helpper betaalt de helppie één keer 10 euro. De vergoeding voor de hulp zelf is 9,80 euro per uur en 4,90 euro voor een half uur. Hierin zijn twee verzekeringen inbegrepen, voor het geval dat. Buiten aangenaam en eerlijk samenwerken zijn er geen verplichtingen. De administratie is eenvoudig en de betaling gebeurt vlot via het Helpperplatform.

WIE KAN HELPPER WORDEN?

Iedereen die zich hiervoor gemotiveerd voelt, kan een profielpagina aanmaken en aangeven waarmee en wanneer hij of zij kan helppen. Na een positieve screening (identiteitscontrole) en een telefonisch gesprek waaruit betrouwbaarheid, motivatie en bekwaamheid blijken, kan de helpper aan de slag.

Hij of zij krijgt toegang tot de ontmoetingsplaats van Helpper en kan ofwel wachten tot er een helppie contact legt of zichzelf actief voorstellen aan helppies in de buurt met een hulpvraag die aansluit bij zijn of haar profiel. Het is en blijft aan de helppie om te beslissen of het al dan niet een goede match is.

PRAKTISCH

Ook voor helppers blijft de administratie beperkt en zijn er naast aangenaam en eerlijk samenwerken geen verplichtingen. De betaling verloopt eenvoudig via het Helpperplatform. Twee inbegrepen verzekeringen zorgen voor extra gemoedsrust.

Dankzij de recente deeleconomie-wetgeving verdient een helpper netto 7 euro per uur. Bruto is dit 7,98 euro. Met een maximum van 5.100 euro bruto per jaar (voor 2017).

WAAR VIND JE HELPPER?

Op dit moment is Helpper al actief in groot Antwerpen, Mortsel, Edegem en Gent plus randgemeentes. De volledige lijst vind je op helpper.be. De volgende stap is Brussel, gepland in de zomer van 2018.

Ben je ook overtuigd van het Helpperinitiatief of wens je gewoon wat meer info? Neem dan een kijkje op helpper.be. Stel je vraag via het chatvenster op de website of stuur een bericht naar hello@helpper.be.

Keer terug naar Onze domeinen.             

Domein: 
Individueel welzijn en zingeving
Auteur: 
Olivier HOUDART
Uitgave PLU.IM Magazine: 
Maart 2018