Ook de laatste reis wil je samen bespreken…

Dr. Evi WEYTENS

Wat heeft het plannen van een reis te maken met nadenken over je laatste levensperiode? Wel, meer dan je denkt: met een goed voorbereide reis kan je misverstanden en vervelende situaties voorkomen. Zo ook kan je met een goede voorbereiding veel meer kwaliteit geven aan de laatste periode van je leven. Dit thema klinkt niet meteen aantrekkelijk in de oren. We denken dan aan afscheid nemen van mensen, aan pijn en lijden. Het maakt mensen bang en daarom wordt over die periode van het leven vaak gezwegen. Met dit artikel wil ik iedereen uitnodigen om toch bij die periode stil te staan. Moeilijke keuzes overdenken en bespreken nu je dat nog goed kan: het zorgt ervoor dat jijzelf en je omgeving een beter zicht krijgen op wat jij eigenlijk wil, als je ernstig ziek zou worden. Je weet dan ook beter welke steun je precies aan iemand hebt of niet hebt. Het helpt jou en je omgeving om met minder angst en meer vertrouwen die periode tegemoet te gaan.

Een (negatieve) wilsverklaring is een schriftelijke verklaring van wat je (niet meer) wil aan zorg en behandeling, op het moment dat je niet meer in staat zou zijn om je wil te uiten. In deze wilsverklaring duid je best een naaste aan als je vertegenwoordiger. Die kan het bestaan van de wilsverklaring kenbaar maken en kan instaan voor de toepassing ervan. Zolang je nog kan zeggen wat je wil, heb je deze wilsverklaring niet nodig. Artsen moeten immers steeds je toestemming vragen voor elk onderzoek en elke behandeling.

De vertegenwoordiger

De vertegenwoordiger is de persoon die door jou wordt aangeduid en jouw wil vertolkt, als je dat zelf niet meer kan. De arts moet de wilsuiting van de patiënt via de aangeduide, wettelijke vertegenwoordiger volgen. Je duidt je vertegenwoordiger aan met behulp van een gedateerde, schriftelijke verklaring, die zowel jij als de vertegenwoordiger ondertekenen.
Een familielid kan de functie van vertegenwoordiger op zich nemen als je vertegenwoordiger zijn rol niet (meer) op zich kan nemen of als er geen vertegenwoordiger werd aangeduid.
Duid je vertegenwoordiger bij voorkeur ook aan op de negatieve wilsverklaring, die zowel door jou als je vertegenwoordiger wordt ondertekend.

Nuttige formulieren

Deze zijn te bekomen via de huisarts of via onderstaande websites.
- Negatieve wilsverklaring: welke behandelingen en onderzoeken wens je niet meer te ondergaan als je niet meer wilsbekwaam bent.
- Wilsverklaring inzake euthanasie: verzoek dat euthanasie wordt toegepast indien je niet meer wilsbekwaam bent en voldaan is aan de voorwaarden vastgesteld in de wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie.
- Verklaring voor orgaandonatie
- Afstaan van het lichaam aan de wetenschap
- Verklaring inzake de wijze van teraardebestelling

Leifkaart

 

De LEIFkaart is een plastic kaartje ter grootte van een bankkaart die weergeeft over welke wilsverklaringen je beschikt. Je bewaart deze kaart in je portefeuille. De kaart refereert naar wettelijke wilsverklaringen : negatieve wilsverklaring, wilsverklaring inzake euthanasie, orgaandonatie en uitvaart. Het biedt een bijkomende garantie dat artsen en hulpverleners hierover sneller op de hoogte gebracht kunnen worden.

De kaart vermeldt je naam en rijksregisternummer alsook de gegevens van een contactpersoon en telefoonnummer. Alle wettelijke documenten waarover men verklaart te beschikken staan vermeld.

Je kan de LEIFkaart bestellen via het online aanvraagformulier op www.leif.be of door het formulier te downloaden en gefrankeerd te verzenden naar LEIF, J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel. Er dient rekening gehouden te worden met een wachttijd door de overweldigende interesse voor dit initiatief.

Vragen?

Neem contact op met je huisarts of de maatschappelijk werker van je ziekenfonds. Meer informatie is ook te vinden op de website van onderstaande organisaties:
Recht op Waardig Sterven – www.rws.be
LEIF – www.leif.be
Federatie palliatieve zorg Vlaanderen VZW – www.palliatief.be, www.delaatstereis.be
de mens.nu – www.demens.nu
 

Keer terug naar Onze domeinen.                 

 

 

Domein: 
Individueel welzijn en zingeving
Auteur: 
Dr. Evy WEYTENS
Uitgave PLU.IM Magazine: 
Maart 2014