Beleggen in goud

                                                    Nicolas Claeys - Beleggingsanalist TA invest

 

Beleggen in goud

Goud bezit een bijzondere kwaliteit : zijn prijs kan verschillend evolueren ten opzichte van andere activa. Dat betekent dus dat wanneer alles naar de vaantjes gaat, goud zich meestal prima gedraagt. Of anders gezegd : goud bloeit op een mesthoop. Vandaar dat een belegging in goud toch zowat 5 à 10% van uw totaal vermogen mag uitmaken, dus naast immobiliën, aandelen, obligaties, spaarboeken of spaarverzekeringen. Maar overdrijf ook niet, want – velen vergeten het – goud blijft ook risicovol. Het is dus nooit een vervanging voor het klassieke spaarboekje, waarmee u uiteindelijk op veilig speelt.

Een edel metaal

Van oudsher is goud erin geslaagd de mens te bekoren. Machtige wereldlijke staten en rijken werden destijds gelinkt aan het bezit van koffers vol goud. Laat ons de belangrijkste positieve kanten van goud eens op een rijtje zetten :

 • Het is een zeldzaam metaal… en wat schaars is, is duur. Goud opdelven gebeurt niet zonder zware en kostelijke inspanningen. Zelfs indien de beheerders van goudmijnen erin slagen nieuwe ontginningen aan te boren, blijft de beschikbare reserve aan goud in de wereld toch redelijk beperkt;
 • Het is een edel metaal, wat betekent dat de houdbaarheid gegarandeerd is, zelfs op zeer lange termijn;
 • Goud is herbruikbaar : juwelen, goudstukjes en goudstaven kunnen gesmolten worden en vrij gemakkelijk herbruikt worden voor andere doeleinden.

Goud kan dus lang bewaard worden en behoudt zijn intrinsieke waarde, wat niet kan gezegd worden van zoveel andere beleggingen die kunnen smelten als sneeuw voor de zon. In een wereld vol onzekerheden en instabiliteit spreekt goud tot de verbeelding van vele twijfelaars.

Vluchtwaarde…

Zelfs in tijden van zware economische crisis en zeker in oorlogsomstandigheden – of de dreiging ermee – zal goud blijven blinken. Stel u even voor dat de euro, de dollar en de andere munten van deze wereldbol hun waarde verliezen en dat men terugvalt op een soort van ruilhandel, dan kan goud nog steeds gebruikt worden als ruilmiddel. Het is overigens geen toeval dat de centrale banken – die onze bankbiljetten drukken – een deel van hun reserves in goud aanhouden. Dit goud brengt geen intrest op, helemaal niets dus, maar als alles overkop gaat in de financiële wereld, blijft goud een houvast. Uiteraard is dit doemscenario vrij hypothetisch, maar we werden er toch met zijn allen aan herinnerd toen in 2008 en 2011 de zware economische en financiële crisis ons een pak slaag heeft verkocht. Op dit moment hebben velen – en niet de minsten- gedacht dat de Europese staten hun schulden niet zouden kunnen terugbetalen. Zelfs België stond even met de billen bloot ! Het voortbestaan van de euro was in gevaar. In die periode hebben veel spaarders hun geld omgezet in goud met als resultaat dat tussen 2008 en 2011 de goudprijs (1 troy ounce = 31,10 gram) zowat met 800 dollar steeg tot 1.900 dollar ! (zie illustratie 1) Op het hoogtepunt van de crisis heeft het goud derhalve perfect zijn rol gespeeld van vluchtwaarde.

…en toch risicovol

Opgelet ! Vluchtwaarde is geen synoniem van waarde zonder risico. Vele spaarders hebben dat aan den lijve ondervonden. Opgehitst en verblind door de enorme stijging van de goudkoers tussen 2008 en 2011 hebben vele beleggers hun toevlucht gezocht tot goud, massaal zelfs, zonder de spreidingsregel in acht te nemen. Het verlies was navenant : sedert het einde van 2011 en sedert de topkoers van 1.900 dollar per ounce troy, heeft het goud een derde van zijn waarde verloren. Intussen is de economische motor wereldwijd opnieuw aangeslagen en is het vel van de euro gered. Bijgevolg is de vraag naar het edele metaal als belegging fel gezakt met een koersdaling van het goud tot gevolg.

Waarom beleggen in goud ?

Zeker niet voor de intresten of de dividenden ! Koopt u vandaag 1 kg goud dan hebt u na 10 jaar nog steeds diezelfde kilo goud… maar met de hoop dat de waarde inmiddels zal toegenomen zijn. U doet het dus voor de mogelijke meerwaarde en meer bepaald als diversificatie-element voor de andere ingrediënten van uw portefeuille. De tegenstroomse waarde-evolutie van goud – stijging als de rest daalt – zorgt voor een veiligheidsgevoel. Goud – 5 à 10% van uw totaal vermogen – speelt zo’n beetje de rol van een verzekeringspolis voor het geval de wereld omzeggens naar de knoppen gaat.

Tegen welke prijs ?

Is het nu het moment om aan te kopen ? Staat de goudprijs nu al laag genoeg of zit een nieuwe daling eraan te komen ? Laat ons een paar koersbeïnvloedende factoren bekijken.

 • Er is de vraag naar goud door de beleggers (goed voor een vijfde van de totale vraag). Sinds de wereldeconomie uit een diep dal gekropen is – maar alle problemen zijn nog niet achter de rug – hebben de beleggers hun vertrouwen terug gewonnen en zijn ze minder geneigd die “verzekering” te kopen. Zo zagen we in 2013 een sterke uitstroom uit beursgenoteerde trackers in goud. Vandaag lijkt die verkooprage getemperd te zijn. Integendeel, iedere nieuwe spanning op het wereldtoneel (Oekraïne b.v.) zorgt voor een opwaartse impuls op de goudkoers. Momenteel zijn we dus op een zeker evenwichtspunt beland.
 • De vraag naar goud komt echter niet alleen van beleggers. Ook de industrie (10 % van de vraag) gebruikt goud. In de eerste plaats in de elektronica (thermische en elektrische geleiding), maar bijvoorbeeld ook bij de tandartsen (goed voor 1 %). De belangrijkste afzetmarkt voor goud blijft echter de juwelensector (60 % van de vraag). Vooral Aziaten zijn tuk op goud. Elke daling van de goudprijs wordt daar als een koopgelegenheid gezien. Dit jaar profiteerden vooral de Chinezen van de gedaalde goudprijs om op Chinees Nieuwjaar massaal de portefeuille open te trekken voor het gele metaal.
 • Ook de centrale banken spelen een belangrijke rol (10 % vraag): zij leggen nu weer goudreserves aan i.p.v. goud op de markt te gooien. Zo kocht China alleen al 622 ton goud vorig jaar (onofficiële cijfers). Daarmee moet het land enkel Duitsland en de Verenigde Staten voor zich laten op de ranglijst van centrale banken met de grootste goudreserve.
 • Daarentegen is de stijging van de intrestvoeten – en dus de hogere opbrengst van nieuwe uitgegeven obligaties – een rem op de verdere klim van de goudprijs. In Europa is de kans op een substantiële stijging van de intrestvoeten miniem, maar in de Verenigde Staten is de tendens nu toch stijgend, hoewel redelijk ingehouden.
 • De inflatie ondersteunt veelal de goudprijs. Maar de stijging van de consumptieprijzen is momenteel niet echt een heet hangijzer, zodat wij van die kant geen opwaartse druk op de goudprijs moeten verwachten.
 • Tenslotte speelt ook de koers van de Amerikaanse dollar een determinerende rol. Wanneer de dollar daalt, stijgt de goudprijs en omgekeerd. Aangezien de prijs van goud op wereldvlak uitgedrukt wordt in dollar, valt het makkelijker om goud te kopen wanneer de dollar in waarde afneemt. En daardoor stijgt de goudkoers. Vandaag echter kennen we eerder een opwaartse druk op de dollar en derhalve een neerwaartse druk op de goudkoers.
 • U ziet het : er spelen veel factoren een rol en wij hebben de indruk dat tegen het huidig koerspeil, vraag en aanbod redelijk in evenwicht zijn. Op korte termijn zien wij daarom geen spectaculaire schommelingen van de goudprjs. Maar voorspellingen maken is bijzonder hachelijk en speculeren op het juiste moment van kopen en verkopen is onbegonnen werk. Een goede raad : wacht niet om nu reeds een beetje goud op uw beleggingsbrochette te spietsen.
 
 

Illustratie 1 : Goudkoers (in US$) per ounce troy en evolutie goudmijnaandelen

 

 

 

Wat kopen ?

U kunt goud onder verschillende gedaanten kopen. Het meest voor de hand liggende is de aankoop van fysiek goud: gouden munten, platen en staven (zie illustratie 2). U kunt er ook indirect in beleggen via een beursgenoteerde tracker op goud of via afgeleide producten op goud (turbo’s, warrants, futures om er maar enkele te noemen – maar op die technische producten gaan we hier niet verder op in). Tenslotte kunt u ook aandelen kopen van goudmijnen, al dan niet via een goudmijnaandelenfonds.

Fysiek goud

Goudplaatjes, goudstaven of gouden munten bieden als voordeel dat u het metaal daadwerkelijk aanvoelt. U hebt het letterlijk in handen. Uiteraard bewaart u dit goud niet thuis, maar in een bankkluis. Mocht uw bankier failliet gaan, weet dan dat het goud in uw koffer uw eigendom blijft !

Om dat fysiek goud te kopen, kunt u zich wenden tot uw gebruikelijke bankier. Maar vergelijk zeker de gevraagde prijs en voorwaarden – altijd eerste een offerte laten opmaken – met die van gespecialiseerde huizen zoals

Goldforex (www.goldforex.be),

Eurogold (www.eurogold.be)

Numagold (www.numagold.be).

Noteer ook dat u fysiek goud op rekening kunt plaatsen bij uw bank.

En tenslotte, wanneer u gouden muntjes zou kopen (zie illustratie 2), beperk u dan tot de klassieke en niet tot deze met een numismatische waarde. Dat laatste is enkel weggelegd voor specialisten.

 

Een weetje

De zuiverheid van goud wordt op twee manier aangeduid :

gehalte : geeft de zuiverheid van goud weer in duizendsten. Een gehalte van 916,67 betekent dat er op 1.000 eenheden metaal er 916,67 aan zuiver goud aanwezig is; de rest is een ander metaal; koper bijvoorbeeld.

Karaat : zuiver goud is van 24 karaat; een goudmuntje of een juweel van 22 karaat bevat slechts 22/24sten aan goud.

 

 • weegt bruto 33,93 gram
 • bevat 31,10 gram fijn goud
 • heeft dus een gehalte van 916,67
 • is van 22 karaat.

Tracker

Een “tracker” is een beursgenoteerd beleggingsfonds, een soort korf dus met daarin verschillende activa zoals aandelen en/of obligaties. Als belegger koopt u een aandeel of deelbewijs van zo’n tracker. Het voordeel is dat u zo met een luttel bedrag een gespreide portefeuille kunt bekomen. Of een niet-gespreide, zoals bij een tracker in (fysiek) goud. Zo’n tracker is genoteerd op de beurs en u kunt ze kopen bij tal van financiële tussenpersonen. Drie voorbeelden van trackers in fysiek goud :

ETFS Physical Gold : genoteerd op Euronext Amsterdam (code ISIN : JE00B1VS3770)

Gold Bullion Securities : genoteerd op Euronext Brussel (code ISIN : GB00B00FH282)

iShares Gold Trust : genoteerd op de Amerikaanse beurs in dollar (code ISIN : US4642851053)

 

Illustratie 2:  Gouden muntjes, plaatjes en staven (in euro op 24/06/2014

Bron: www.goldforex.be

Goudmijnen

In plaats van rechtstreeks te beleggen in goud, kunt u ook aandelen kopen van goudmijnen. Besef wel dat het hier om een compleet andere belegging gaat. Goudmijnen zijn in de eerste plaats volatiele aandelen, met alle voor- en nadelen verbonden aan een bedrijfsgebonden belegging. De koersschommelingen van goudmijnen zijn groter dan die van goud (zie illustratie 1).

Lagere rendementen

En dat is precies wat de laatste jaren is gebeurd. Zo daalde de goudprijs met 4,5 % gemiddeld over de laatste drie jaar, terwijl de goudmijnaandelen … meer dan 20 % achteruit boerden, o.m. te wijten aan verslechterde bedrijfsresultaten, hogere productiekosten, weinig transparante communicatie, risico averse beleggers, e.d.m.

Kansen ?

Het lijkt er nu wel op dat de afstraffing van de goudmijnaandelen op de beurs voorbij is. In de eerste helft van dit jaar klom de sector uit het diepe dal en wonnen de goudmijnen gemiddeld 20 %. En vooral de laatste maanden gaat het vooruit. Dat komt door de puike bedrijfsresultaten die de sector recentelijk kon voorleggen (focus op rendabiliteit, lagere totale kostprijs per ounce), de fusie- en overnamegolf die aan de gang is en … de gestegen goudprijs (+10 % in euro). Beleggers beseffen almaar meer dat tal van goudmijnen goed bezig zijn en dat de beursafstraffing misschien wel een opportuniteit kan zijn.

Tegen de huidige koersniveaus kunt u nog altijd redelijk goedkoop instappen. Voor zover u geen graten ziet in een schommelende belegging. In goudmijnen beleggen blijft risicovol.

Wat kopen?

Om dan toch het risico zo veel mogelijk te spreiden, raden wij aan om een beleggingsfonds of een tracker te kopen dat mikt op (tientallen) goudmijnaandelen.

Daarbij hebt u de keuze uit tal van fondsen. Sommige beleggen uitsluitend in grote goudmijnen (Goldcorp, Newcrest, Randgold), andere mikken veeleer op kleinere (exploitatie)bedrijven met een hoger risicoprofiel zoals Primero Mining, OceanaGold en Torex Gold.

Bij uw gebruikelijke bankier zult u wel raad vinden over de fondsen die beleggen in goudmijnaandelen. De analisten van Test-Aankoop invest hebben, rekening houdend met de portefeuille, de kosten en de risicogewogen prestaties van de fondsen, hun oog laten vallen op:

 • Tocqueville Gold (FR0010649772)
 • LO World Gold Expertise P D (LU0172584434).

Besluit

 • U mag zeker 5 à 10% van uw totale vermogen in goud beleggen.
 • Het gemakkelijkst zijn goudstaven, kleintjes of grote. Ook populaire gouden muntjes (cfr. illustratie 2) zijn aanbevelenswaardig.
 • Bewaar goud in een safe, thuis of bij de bank.

 

Keer terug naar Onze domeinen.         

 

Domein: 
Sparen en beleggen
Auteur: 
Nicolas CLAEYS - Beleggingsanalist bij TA invest
Uitgave PLU.IM Magazine: 
September 2014