SVK Sociaal Verhuur Kantoor

                                                                        Dimitri ZENNER

SVK?

SVK staat voor Sociaal Verhuur Kantoor.

Wat doet een SVK?

 In een notendop: Een sociaal verhuurkantoor  huurt woningen, appartementen of studio’s  op de private huurmarkt en verhuurt deze woongelegenheden door aan mensen die het moeilijk hebben om zelf een  kwaliteitsvolle en betaalbare woning te vinden.

 Waar moeten de woning aan voldoen?

 Het SVK verwacht dat de woning voldoende veilig en hygiënisch is, en dus voldoet aan de wetgeving van de Vlaamse Wooncode. Daarom wordt de kwaliteit van alle woningen die een SVK huurt, nagegaan door  de Vlaamse Overheid. Op basis van een standaarddocument zal de controleur ‘strafpunten’ toekennen aan de woning. Van zodra een woning minder dan 15 punten scoort, mag de woning door het SVK gehuurd  worden.

 Voordat de controle plaatsvindt, zal een medewerker van het Sociaal Verhuurkantoor de woning reeds komen bekijken, en in samenspraak met de eigenaar overlopen welke aanpassingen eventueel nog moeten  gebeuren     om de woning conform de wetgeving.

 Waarom zou ik, als eigenaar, een woning verhuren aan een SVK?

 Een woning verhuren aan een SVK heeft voor u, als eigenaar-verhuurder, eigenlijk enkel voordelen. Aangezien u een huurcontract afsluit met het SVK, draagt het SVK alle verantwoordelijkheden die een ‘normale’ huurder ook zou dragen.

Zo zal het SVK gedurende de volledige contractduur elke maand stipt de huur betalen, zelfs als de bewoner de huur niet aan het SVK zou betalen of wanneer de woning door een verhuis tijdelijk niet zou bewoond zijn.

Het SVK zorgt, als goede huurder, ook voor het onderhoud van de woning. Via huisbezoeken komt het SVK regelmatig binnen in de woning en kan het onderhoud voortdurend opgevolgd worden.

Als verhuurder heeft u voor een huurwoning normaal gezien geen recht op allerlei premies. Wanneer u de woning echter aan een SVK verhuurt, kan u via de renovatiepremie tot € 10.000 terug krijgen van de Vlaamse Overheid. Bovendien heeft u als SVK-verhuurder recht op een belastingvermindering van 45% van de kostprijs van de werken, en als u het dak van de woning laat isoleren, krijgt u een premie van € 23 per m² in plaats van slechts € 4 tot € 8 op de private huurmarkt.
Voor het aanvragen van deze premies zorgt het SVK natuurlijk.

En de nadelen?

De maandelijkse huurprijs die een SVK mag betalen, ligt iets lager dan de huurprijs die u op de private huurmarkt zou krijgen. Dit lijkt op het eerste zicht een groot nadeel, maar omdat u de huur gedurende de volledige contractduur gegarandeerd elke maand zal ontvangen, komt u op het einde van de rit  financieel even voordelig uit. Een vuistregel is dat de sociale huurprijs 80 à 90% van de gebruikelijke privé huishuur bedraagt. Enkele voorbeelden: 560, 600, 639, 677 of 716 euro voor respectievelijk 1, 2, 3, 4 of 5 slaapkamers.

Het SVK kiest via een puntensysteem de huurder die de woning het meest nodig heeft. Als eigenaar heeft u dus geen inspraak in de keuze van de huurder. Aangezien het SVK juridisch gezien de huurder is, hoeft u zich ook hier geen zorgen over te maken. Een goede raad evenwel: neem regelmatig contact op met het SVK, want in bepaalde gevallen zijn sommige huurders ietwat nalatig en is het zaaks het SVK regelmatig aan haar controletaak te herinneren.

Ik ben geïnteresseerd. Wat nu?

In nagenoeg elke Vlaamse gemeente is een SVK actief. Het SVK dat verantwoordelijk is voor De Pinte is SVK Leie en Schelde. Hun werkingsgebied omvat de gemeentes De Pinte, Gavere, Nazareth, Melle, Merelbeke en Sint-Martens-Latem. U kan hen bereiken via het algemeen nummer 09/382.81.10 of via e-mail info@svkleieenschelde.be

 

Keer terug naar Onze domeinen.            

 

 

Domein: 
Immobiliën
Auteur: 
Dimitri ZENNER
Uitgave PLU.IM Magazine: 
Maart 2014