Het recht op vereniging

HET RECHT OP VERENIGING …

                                                                      Daniel TIRÉ

Vlaanderen is een land van verenigingen bij zoverre dat als je iemand begroet met “dag mijnheer de voorzitter” je heel veel kans hebt dat de man zichzelf in de aanspreektitel herkent en mocht hij twijfelen, zeg dan gewoon “dag mijnheer de secretaris” en de 100% kans is rond.

Daarbij vergeten wij al te vaak dat het leiden van een vereniging ook verplichtingen, risico’s, verantwoordelijkheden met zich meebrengt.

Binnen de sfeer van “vrijwilligers” kennen wij hoofdzakelijk twee soorten verenigingen, met name de “feitelijke vereniging” en de “vereniging zonder winstbejag” (de VZW). Het verschil tussen deze twee vormen is groot en wij willen dit onderscheid kort schetsen zonder al te veel  in detail te treden want we zouden wel het magazine vol moeten schrijven.

De feitelijke vereniging is een vereniging van individuele personen die elk afzonderlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de totaliteit; anderzijds heeft ze organisatorisch geen verplichtingen na te leven.

De vereniging zonder winstbejag kan mits een aantal formaliteiten  rechtspersoonlijkheid verwerven en de leden van zo’n vereniging zijn, in tegenstelling tot de feitelijke vereniging, niet persoonlijk gebonden door de vereniging voor zover:

  • De vzw zich kan beroepen op haar rechtspersoonlijkheid (m.a.w. met alle wettelijke verplichtingen in orde is)
  • Er geen fraude is gepleegd
  • De leden en bestuurders de vereniging leiden volgens het principe van de goede huisvader.

In de huidige tijd waar iedereen nogal graag en vlug naar de rechtbank stapt is het belangrijk dat vrijwilligers zich bewust zijn van de risico’s die ze lopen als ze niet kunnen terugvallen op de rechtspersoonlijkheid van hun vereniging. Dit is de reden van deze korte mededeling waaraan wij toevoegen:

Plussers’Impuls staat open voor alle bijkomende gedetailleerde  informatie in deze materie en kan u zonder problemen begeleiden bij het stichten van een vzw.

 

Keer terug naar Onze domeinen.            

 

Domein: 
Individueel welzijn en zingeving
Auteur: 
Daniel TIRÉ
Uitgave PLU.IM Magazine: 
September 2014