De helende kracht van Metamorfose massage

DE HELENDE KRACHT VAN  “METAMORFOSEMASSAGE”

                                                                                                                                                                                                                    Elianne DEMETTER

Te weinig aandacht voor aanraking

In onze Westerse wereld werd er tot voor kort  weinig tijd en aandacht besteed aan de kunst van het aanraken. De laatste decennia hebben we dit gelukkig zien evolueren.

Meer en meer mensen wenden zich bij rug-of nekklachten al eens tot een massagetherapeut of laten, om even op adem te komen in hun drukke bestaan, in wellnesscentra hun stress wegmasseren door  helende handen. De weldoende werking hiervan op lichaam en geest kan niet overschat worden.  In dit artikel stel ik u evenwel graag een hele specifieke en  een nog vrijwel onbekende vorm van massage voor die de naam  “Metamorfosemassage” draagt.

Wat is metamorfosemassage?

Metamorfosemassage  is een zachte aanraking, een uiterst subtiele en delicate massage van de voeten, de handen en het hoofd. Hier liggen de zo belangrijke reflexzones van de ruggengraat die, volgens dokter Robert St. John, die deze vorm van massage ontwikkelde, corresponderen met de ontwikkelingslijn van een ongeboren kind. Het is al meermaals aangetoond dat op het moment van de conceptie en tijdens de zwangerschap heel wat positieve maar ook negatieve gedrags-en gedachtenpatronen in ons lichaam worden vastgelegd. Bepaalde negatieve patronen kunnen, onbewust,  een sterk remmende en blokkerende invloed hebben op ons doen en laten in het leven.

Waarom is de massage heilzaam ?

Het langdurig en zachthandig aanraken en teder masseren van deze reflexzones heft de remmingen en blokkades die vòòr de geboorte ontstaan zijn op. De massage zelf geneest niet, neen, de metamorfosemassage is een “trigger” een “aansteker” die in uw  lichaam een zelf-genezend proces op gang brengt dat, zo toont de ervaring bij veel mensen aan, helend en genezend werkt. Uw lichaam zelf wordt aangewakkerd en aangespoord om nu juist dat genezingsproces op gang te brengen  dat u nodig heeft en dat jaren lang geblokkeerd werd. Je eigen lichaam wordt je geneesheer. Dat alles resulteert in het terugwinnen van de levenskracht  die zo noodzakelijk is om  je goed in je vel te voelen, evenwichtig te functioneren, en ook – en dat is wellicht het belangrijkste -  te worden wie je eigenlijk in wezen en in potentie bent.   

Voor wie is ze geschikt ?

Deze massage kan bij iedereen worden toegepast. Er zijn zeer goede resultaten bij kinderen met gedragsproblemen, onrust, ADHD, autisme, agressie en angst. De massage is efficiënt bij slaapproblemen, socio-emotionele klachten, rouw, depressie en stress. Metamorfosemassage is ook bijzonder effectief tijdens de zwangerschap omdat ze blokkades kan losmaken bij de aanstaande moeder én tegelijkertijd blokkades die al in de energiestroom van het ongeboren kind aanwezig kunnen zijn.

Praktisch?

Een sessie gaat door in een rustgevende, diep ontspannende omgeving waarin stilte en tijd noodzakelijk zijn. Een sessie duurt bij een volwassen persoon ongeveer 70 minuten maar bij kinderen volstaat een kortere behandeling.

Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen, surf dan naar www.de-aanraking.com. of

Contacteer Eliane Demetter,   

Leliestraat 58,  9840 De Pinte,

09 2828484 / 0476 589061        

 

Keer terug naar Onze domeinen.         

 

 

Domein: 
Gezondheidweetjes
Auteur: 
Eliane DEMETTER
Uitgave PLU.IM Magazine: 
Maart 2015