Enkele belastingchecks

 

                                                           J.-F. Biernaux  - Advocaat

Enkele belastingchecks                                                                            

Over enkele maanden zal u weer uw belastingaangifte moeten invullen of zal u minstens het voorstel van belasting, u bezorgd door de administratie, moeten controleren.

Inkomsten van 2014

Zelfs indien u taks on Web gebruikt, met veel  vooraf ingevulde velden, is het toch raadzaam die gegevens te checken. Fouten of onvolledigheden zijn niet uitgesloten. Hieronder twee voorbeelden :

• Het gebeurt wel eens dat het aantal kinderen ten laste niet correct is. Vergeet ook niet de kinderen jonger dan 3 jaar te vermelden waarvoor u geen kosten voor kinderoppas betaald hebt (code 1038, in vak II).

• De fiscus ontvangt normalerwijze de gegevens i.v.m. de aftrekbare giften, maar soms worden ze vergeten. Verifieer het bedrag (code 1394).

Een wet van 29 december 2014 heeft het bedrag van het pensioensparen met terugwerkende kracht teruggebracht tot 940 euro (i.p.v. 950). De regering heeft die maatregel aangekondigd medio-november en nochtans zijn de banken en de verzekeringsmaatschappijen verder gegaan met het maximum van 950 euro. Die 10 euro op overschot zal nu beschouwd worden als storting voor 2015.

Voor de individuele levensverzekeringen – andere dan het pensioensparen – zal het maximum beperkt zijn tot 2.260 euro (i.p.v. 2.280). Indien u toch 2.280 euro zou gestort hebben dan is voorlopig niets geregeld voor het verschil van 20 euro. Wellicht zal dit bedrag dan belast worden samen met de rest van het kapitaal, zelfs indien er vooraf geen belastingvrijstelling voor bestond.

Bewezen kosten of forfait ?

Voor de meeste bedienden vormen de verplaatsingskosten de belangrijkste in te brengen beroepskosten. Uiteraard zijn er ook nog andere beroepskosten zoals de bureaukosten thuis (vele bedienden werken ook een beetje thuis) die mogen in rekening gebracht worden, eventueel te verminderen met de tegemoetkoming vanwege de werkgever.

Verplaatsingskosten zijn niet zo moeilijk te bewijzen. Voor het gebruik van de auto – tussen woonst en werk – mag u 0,15 € per km inbrengen. Ook voor eventuele andere vervoersmiddelen mag u het zelfde forfait van 0,15 € per km hanteren. Een voorbeeld : een inwoner van De Pinte die 200 dagen per jaar in Brussel werkt (65 km) komt aan een totaal van : (65x2) x 200 x 0,15 = 3.900 euro. In functie van uw wedde en van de tegemoetkoming van de werkgever voor de verplaatsingskosten zal u moeten uitmaken of het al dan niet interessant is die 3.900 euro in rekening te brengen. Vandaar dat een kleine simulatie met een fiscaal programma aangewezen is om te zien of het sop de kool waard is.

Laat ons twee voorbeelden nemen.

Mijnheer A werkt in Brussel en omwille van moeilijke uurregelingen is hij genoodzaakt zich met de auto te verplaatsen. Voor 2014 bedroeg zijn belastbaar inkomen (belastingfiche 281.10) precies 50.000 euro. Forfaitair mag hij 3.512,37 euro in rekening brengen. Maar zijn werkelijke uitgaven bedragen, zoals hiervoor aangeduid, 3.900 euro. Het verschil bedraagt derhalve (3.900 – 3.512,37) of 387,63 euro. Door te opteren voor de bewezen beroepskosten zal mijnheer A 208 euro (afgerond) minder belastingen betalen.

Zijn buurman, mijnheer B, die op een paar meters van mijnheer A werkt en net hetzelfde loon verdient, verplaatst zich evenwel met de trein naar Brussel. Zijn werkgever komt tussen in zijn treinabonnement voor 1.200 euro. Die 1.200 euro is belastingvrij zolang mijnheer B geen werkelijke kosten aangeeft. De optie om te kiezen voor werkelijke bewezen kosten is pas interessant wanneer ze 4.712,37 euro bedragen (3.512,37 + 1.200). In ons geval , t.w. met 3.900 euro als enige beroepskosten, geraken we er dus niet en kiest mijnheer B derhalve voor de forfaitaire kosten van 3.512,37 euro.

En voor uw inkomsten van 2015 ?

Wacht niet te lang met enkele eenvoudige maatregelen. Hieronder vindt u er enkele.

• Gebruikt u veel dienstencheques, hou dan rekening met het maximum, t.w. 1.410 euro in 2015. Leeft u in gezinsverband en bestaat het risico dat u dit maximum bedrag overschrijdt, zorg dan dat beide partners een deel van de cheques op hun naam nemen.

Pensioensparen : voor 2015 beloopt het maximum 940 euro : hebt u in 2014 toch nog 950 euro gestort, betaal dan voor 2015 slechts 930 euro. Tot op de dag van vandaag weten we niet of diegenen die voor 2014 toch nog 950 euro gestort hebben, de mogelijkheid hebben om van formule van pensioensparen te veranderen. Zoals de wet thans geschreven is, zou dat niet kunnen, derhalve moeten ze verder storten in hetzelfde product als in 2014.

Andere beperkingen : de belastingvermindering van 30 % die geldt voor levensverzekeringen is beperkt tot 2.260 euro. Intresten op spaarrekeningen mogen belastingvrij oplopen tot 1.880 euro. Dividenden van coöperatieve vennootschappen zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot maximum 180 euro.

Energie : ook hier is er fel beknot. Enkel de kosten voor energiebesparende uitgaven komen in aanmerking als het het dak betreft van een woning ouder dan 5 jaar. De vermindering bedraagt 30 % van het bedrag betaald in 2015 met een maximum van 3.050 euro, wat neerkomt op een totaal uitgavenplaatje van 10.133 euro. Er is geen overdracht meer naar 2016 mocht u over dit maximum zitten.

Keer terug naar Onze domeinen.         

Domein: 
Fiscaliteit
Auteur: 
J.-F. BIERNAUX
Uitgave PLU.IM Magazine: 
Maart 2015