Woord van de voorzitter

Met Plussers’ Impuls hebben we maar één doel voor ogen: een aanspreekpunt zijn voor de inwoners van De Pinte-Zevergem voor al hun problemen uit het dagelijkse leven. Of het nu gaat over voeding, gezondheid, beleggingen, verzekeringen, familierecht, burenhinder, successie, welzijn, zingeving, pc-problemen, aankoop van goederen, geschillen allerhande, … het doet er niet toe. U bent welkom met uw vragen. Onze dienstverstrekking is gratis. En u kan bij ons terecht hetzij telefonisch, hetzij per brief, hetzij per email, zelfs een persoonlijk contact is mogelijk na afspraak.

Ons experten team probeert altijd soelaas te brengen. Indien wij er zelf niet in slagen de passende oplossing te suggereren of u met raad en daad bij te staan, dan fungeren wij graag als relais om u te loodsen naar de persoon of instelling die u het best kan helpen.

Onze organisatie steunt op de belangloze inzet van vele vrijwillige medewerkers. Zij schrijven artikels – in ons tijdschrift PLUIM dat in maart en september verschijnt – zij staan ons bij als expert, zij worden lid (steunend, brons, zilver of goud), zij sponseren, zij adverteren of zij maken zelfs een gift over. Wij zijn zelfbedruipend, maar wij streven uiteraard ,als vzw, geen winst na.

Goed om weten is dat alle artikels die in ons tijdschrift verschijnen ook terug te vinden zijn in deze website. U surft naar deze artikels door in de linkerkolom te klikken op “Onze domeinen”. Klikt u op het domein dat u in het bijzonder interesseert, dan vindt u daar alle artikels die er betrekking op hebben. Onderaan ieder artikel kan u terug klikken naar de hoofding “Onze domeinen".

 

Voortaan ook

Als u met rechter muistoets op een artikel klikt, krijgt u een printbare versie van het artikel”.

Naast de uitgifte van ons tijdschrift  PLUIM organiseren wij tevens een aantal evenementen, waaronder voordrachten over actuele thema’s of recreatieve momenten met muzikale omlijsting. Eigenlijk wensen wij mee te werken aan de dynamiek in onze gemeente om de inwoners een leuke en oplossingsgerichte omgeving aan te bieden. Desgevallend werken wij samen met de gemeente (wij doen mee met PC-hulp in de BiB) of met andere organisaties; wij zijn lid van de cultuurraad van De Pinte- Zevergem.

Wij gaan er prat op dat wij mensen kunnen helpen. Wij zijn u allen uiterst dankbaar voor de blijvende steun.

 

Veel leesgenot, althans dat wenst u ons voltallige bestuur !

 

R. Counye
Voorzitter                   

Ga naar Onze domeinen.