Cijfers in het oog houden !

Cijfers in het oog houden !

R. Counye, Y. Evenepoel

 

"Het wettelijk pensioen is voor velen ontoereikend om comfortabel verder te kunnen leven. Een spaarpotje aanleggen is dus raadzaam. Maar hoeveel is nodig ? En wat krijg je ervoor in de plaats ? Wegwijs in een paar cijfers !"

Welk kapitaal

Steven en Katrien naderen de 40, de kinderen groeien op, het huis is al voor een goed stuk afbetaald… nu beginnen ze te denken aan hun pensioen. Eigenlijk zouden ze een spaarpot willen aanleggen, waaruit ze dan later kunnen putten om verder goed te leven. Hoeveel moeten ze nu maandelijks sparen om hun doel te bereiken, d.i. over 25 jaar ? Laat ons eerst de tabel even bekijken. Daaruit blijkt dat zij – per maandelijkse spaarschijf van 100 euro – belegd tegen bijvoorbeeld 5% (via een spaarplan zie artikel “Beter Beleggen”) na 25 jaar een kapitaal opgebouwd hebben van 58.573,45 euro. Als er jaarlijks een inflatie of stijging van de levensduurte van 1,50% geweest is, dan komt die 58.573,45 euro overeen met een waarde van 40.369,16 euro. Of anders uitgedrukt : over exact 25 jaar kunnen Steven en Katrien met die 58.573,45 euro precies hetzelfde doen als ze vandaag aankunnen met 40.369,16 euro.

Uit diezelfde tabel blijkt ook dat de resultaten sterk verschillen naargelang van

 • het verkregen rendement (1%, 3%, 5% of 7%)
 • de duur van de spaarinspanning (40, 25 of 15 jaar)

Mochten Steven en Katrien bovendien niet van nul beginnen en op hun 40ste reeds over een startkapitaal beschikken (erfenis ?) van bijvoorbeeld 100.000 euro, dan wordt het eindkapitaal, onder dezelfde omstandigheden van rendement en inflatie, 397.208,95 euro (i.p.v. 58.573,45 euro) en kunnen ze daarmee doen wat ze vandaag zouden kunnen kopen voor 273.758,72 euro.

Tabel : Welk kapitaal en welk aanvullend maandinkomen ?

Aanvullende maandinkomen

Steven en Katrien weten nu ongeveer over welk kapitaal ze kunnen beschikken. De vraag is nu hoeveel ze daarvoor per maand, vanaf hun 65ste verjaardag, kunnen ontvangen. Het antwoord op die vraag hangt weer af van een aantal factoren :

 • de opbrengst van hun spaarcenten na hun 65ste (in ons voorbeeld opnieuw 1, 3, 5 of 7%)
 • willen zij het gevormde kapitaal intact behouden of aanvaarden zij dat over 20 jaar bijvoorbeeld zij het volledig gevormde kapitaal mogen opsouperen ?

Die laatste vraag is natuurlijk belangrijk, want hoe meer je van het spaargeld mag opeten, hoe hoger het maandelijks bedrag is dat de financiële instelling onder de vorm van een rente kan uitbetalen. En dat ook de maandelijkse betaling oploopt naarmate de verkregen opbrengst hoger ligt, is ook nogal evident.

Wij laten weer eens de cijfers spreken. Wij nemen opnieuw de kolom met een verwachte opbrengst van 5% en waarbij de opgebouwde spaarpot – zonder vertrekkapitaal – 58.573,45 euro bedroeg. Met dit kapitaal voorhanden kan u maandelijks rekenen op een extra inkomen van 238,64 euro (gecorrigeerd voor inflatie van 1,5% = 164,27 euro koopkracht voor de eerste uitbetaling) en daarbij behoudt u het beginkapitaal. Als Steven en Katrien evenwel zouden aanvaarden om in exact dezelfde omstandigheden  het totale kapitaal over 20 jaar (ze zijn dan al 85 !) op te souperen, dan verhoogt de maandelijkse uitkering tot 382,97 euro (met koopkracht van 263,62 euro).

Als we nu eens zouden aannemen dat Steven en Katrien in de hypothese konden werken van :

 • ze starten op 40 jarige leeftijd;
 • dus duur van de storting 25 jaar;
 • maandelijkse spaarinspanning bij opbouw van 100 €
 • opbrengst 7%
 • aanvang met 100.000 €

dan zouden ze, met behoud van hun gespaard vermogen, maandelijks kunnen rekenen op 3.511,49 euro (koopkracht van 2.417,14 euro) of over 4.735,14 euro per maand (koopkracht van 3.259,44 euro) mits ze aanvaarden dat ze op hun 85ste dit spaargeld allemaal opgegeten hebben.

Een beetje rekenwerk

In onze tabellen staan maandelijkse spaarbedragen, doelkapitalen en gewenste maandelijkse inkomsten vermeld in afgeronde cijfers. Wie andere getallen wil invullen moet enkel een regel van 3 toepassen. Drie voorbeelden uit de tabellen :

 • 58.932,04 euro bekom je als eindresultaat wanneer je per maand 100 euro stort à 1% opbrengst. Wil je 100.000 euro uitkomen als opbrengst dan moet je niet 100 € per maand sparen maar
 • 100 x 100.000 = 169,69 euro
 •    58.932,04
 • Voor een aanvullend pensioen van 238,64 euro per maand moet je 100 euro per maand sparen aan 5% gedurende 25 jaar. Wil je als aanvullend pensioen over 500 euro beschikken dan moet je per maand niet 100 euro sparen maar :
 •  100 x 500 = 209,52 euro
 •    238,64
 • Een rente van 382,97 euro krijg je als je 100 euro spaart gedurende 25 jaar aan 5%. Wil je gedurende 20 jaar een maandrente van 1.000 euro dan moet je per maand veel meer sparen, nl.
 • 100 x 1.000 = 261,12 euro
 •     382,97

Enkele lessen

 1. Voorbereiding is alles : begin er vroeg genoeg aan.
 2. De cijfers lopen erg op als je goed belegt; kies voor spaarplannen (cf. artikel “Beter Beleggen”).
 3. De inflatie vreet aan je kapitaal. Maar er is een zekere compensatie : hoe hoger de inflatie over de jaren heen, des te hoger de rentevergoeding.
 4. Uitbetalingen per maand worden flink de hoogte ingestuurd als u bereid bent het gevormde kapitaal op te eten. En waarom niet, althans voor het gedeelte dat u nodig hebt om per maand comfortabel te leven.
 5. Bespreek die spaarplannen met uw gebruikelijke financiële instelling, zowel voor het opbouwen, als voor de latere rente-uitbetalingen.

 

Keer terug naar Onze domeinen.                 

 

Domein: 
Sparen en beleggen
Auteur: 
R. COUNYE, Y. EVENEPOEL
Uitgave PLU.IM Magazine: 
Maart 2016