Santé! Op uw gezondheid?

Logo Gezond + Vzw.

We klinken al eens graag op de gezondheid. Op feesten, op vakantie, bij mooi weer, … er is altijd wel een gelegenheid om een glaasje wijn of fris biertje te drinken. Alcohol is overal aanwezig en is onlosmakelijk verbonden aan leuke momenten, vrije tijd en genieten. Maar is dat wel zo gezond?

Niet zozeer jongeren, maar vijftigers en zestigers blijken de grootste alcoholconsumenten te zijn. Op weekbasis drinken 55- tot 65-jarigen de helft meer dan 15- tot 24-jarigen. En van alle Vlamingen die dagelijks alcohol drinken, zijn bijna twee op de drie 55 jaar of ouder. Een zorgwekkende evolutie meent VAD, het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs, want dat aantal is op tien jaar tijd meer dan verdubbeld. Bovendien neemt, samen met de leeftijd, ook de impact van alcohol op de gezondheid toe. Steeds meer mensen streven bewust naar lang, actief en gezond leven, maar bij de mogelijke negatieve impact van alcohol lijken weinig 55-plussers stil te staan. Daarom is het belangrijk om het taboe te doorbreken en alcoholgebruik bij oudere volwassenen bespreekbaar te maken: ‘Als je ouder wordt, kan je minder goed tegen alcohol. Praat erover met je huisarts.’

Maar hoeveel is nu teveel?

Als je ouder wordt, word je ook kwetsbaarder voor de gevolgen van alcohol. Het is daarom van belang om op een bewuste manier om te gaan met alcoholgebruik. Maar hoeveel is nu teveel? Nieuw wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ook kleinere hoeveelheden alcohol gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen.

Richtlijnen voor alcoholgebruik zijn niet evident. Alcohol is een schadelijke stof die zeer diverse problemen kan veroorzaken, op vlak van gezondheid en veiligheid. De Wereldgezondheidsorganisatie linkt alcoholgebruik ondertussen aan meer dan 200 ziekten en verwondingen. Onder andere het kankerverwekkende effect van alcohol wordt steeds duidelijker aangetoond.

Een norm vastleggen is moeilijk omdat de risico’s sterk afhangen van de persoonlijke situatie (in het verkeer, op het werk, ...) en kwetsbaarheden (jongeren, zwangere vrouwen, ouderen, ...). Hoe je met alcohol omgaat, blijft een persoonlijke keuze.

Deze richtlijn is dan ook richtinggevend: “Alcohol is een schadelijke stof. Om de risico’s van alcoholgebruik te beperken, drink je best niet meer dan 10 standaardglazen per week.” 

Langer genieten is… matigen met alcohol.

Alcohol is en blijft een schadelijke stof. Er is geen risicoloze grens. Alcohol drinken is een persoonlijke keuze. Wie geen risico wil lopen, drinkt beter geen alcohol. Wie ervoor kiest om alcohol te drinken, houdt zich beter aan de richtlijn om grenzen te bepalen.

Bingedrinken of piekdrinken brengt extra risico’s met zich mee. De richtlijn raadt aan de consumpties te verspreiden over verschillende dagen. Dagelijks drinken is niet goed voor de gezondheid. Het is beter enkele alcoholvrije dagen in te bouwen.

Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen mannen en vrouwen. Vrouwen lopen weliswaar meer risico’s op lichamelijke gezondheidsproblemen op lange termijn (bijvoorbeeld borstkanker), maar mannen lopen meer risico op verkeersongevallen, kwetsuren en verslaving.

Wat is de impact op mijn lichaam?

Te veel alcohol kan na verloop van tijd allerlei gezondheidsklachten veroorzaken. Bij ouderen die overmatig alcohol gebruiken kunnen verschillende lichamelijke en psychische klachten optreden: hoge bloeddruk, maag- en darmproblemen, incontinentie, vermoeidheid, seksuele problemen, angsten, prikkelbaarheid, depressie, desoriëntatie. Alcohol beïnvloedt ook de werking van medicatie die heel wat 55-plussers nemen voor bijvoorbeeld een te hoge bloeddruk of cholesterol.

 

Alcoholgebruik onderdrukt de hersenactiviteit waardoor de coördinatie slechter wordt. Dat kan op zijn beurt leiden tot een valpartij. Een valincident kan vervelende gevolgen met zich meebrengen zoals lichamelijke (bv. verstuikingen, snijwonden, fractuur), psychosociale (bv. valangst, verlies van zelfvertrouwen, depressie, sociaal isolement en grotere zorgafhankelijkheid) en economische (bv. hogere kost, opname woonzorgcentrum) gevolgen.

Tal van klachten die overmatig gebruik van alcohol kan veroorzaken, zijn ook typisch voor het ouder worden. Dit zorgt ervoor dat alcoholproblemen op hogere leeftijd vaak niet opgemerkt worden, omdat de tekenen afgedaan worden als ‘normaal’ voor de leeftijd. Die ouderdomsklachten minderen als men minder drinkt en kunnen dus een belangrijke gezondheidswinst en een betere kwaliteit van leven opleveren.

Een belangrijke reden om te minderen of stoppen met drinken blijkt het gewicht te zijn. Men onderschat vaak het effect van minder alcohol consumeren op het gewicht. Wie een bepaalde periode minder drinkt, zal in vele gevallen merken dat ze hierdoor gewicht verliezen. Alcoholhoudende dranken bevatten immers ook een hoop calorieën.

Nog enkele tips

Alcoholgebruik wordt als sociaal aanvaard en vanzelfsprekend ervaren. Dat vormt voor velen de voornaamste hindernis om te minderen of te stoppen met drinken. Uit studies blijkt dat heel wat mensen het moeilijk vinden om ‘nee’ te zeggen in gezelschap. Dring daarom zelf ook niet aan als iemand een glas weigert. Het is belangrijk om op voorhand voor jezelf te bepalen of en hoeveel je zal drinken.

Gebruik altijd het juiste glas. Op deze manier bevat een standaardglas bier van 5% (250cc), wijn van 12% (100cc) en sterke drank van 35% (35cc) allemaal evenveel pure alcohol (circa 10 gram). Of zorg gewoon voor een lekker en alcoholvrij alternatief. Inspiratie vind je op de website www.meervanzonder.be.

 

Heb je vragen, dan kan je terecht bij:

Drugpunt: www.drugpunt.beward.foulon@drugpunt.be of 09/381.86.64

Druglijn: www.druglijn.be, 078/15.10.20

Bronnen: VAD en Logo Gezond+ vzw

 

Z i e   o o k

 Wat is het effect van alcohol op de bloedglucosewaarden?  

van Dr.ir. Eric De Maerteleire 

 klik hier http://www.plussersimpuls.be/?q=node/147

Keer terug naar Onze domeinen.             

 

Domein: 
Gezondheidweetjes
Auteur: 
Logo gezond +
Uitgave PLU.IM Magazine: 
September 2017