Nieuwsbrieven

Plussers’ Impuls tracht tweemaamdelijks een nieuwsbrief uit te brengen. De uitgaves zijn beschikbaar en printbaar op de website. Wil je hierin iets laten verschijnen (artikel/verslag, nieuwsbericht, reclameboodschap)? Neem dan contact op met het secretariaat.

Secretariaat

Latemstraat 10
9840 De Pinte

Tel. 09/ 282 65 52

info@plussersimpuls.be

 

Ziekenzorg De Pinte

In onze gemeente is een vereniging werkzaam (met een 20 tal vrijwilligers) die als doel heeft om advies en psychische ondersteuning te geven aan mensen die ziek, gehandicapt, invalide of hulpbehoevend zijn.  Die vrijwilligers staan ook eenzame senioren bij.

Wie behoefte heeft aan een contact kan eventueel een  huisbezoek aanvragen van een vrijwilliger van het team (eventueel buur of vriend).

Zij helpen waar de nood het hoogst is en waar soelaas moet gebracht worden.

Aanvragen zijn hoogst persoonlijk en gebeuren telefonisch (09/282 97 88)

 

OCMW De Pinte

Betaalbare huurwoningen gezocht             

Het OCMW van De Pinte is op zoek naar betaalbare en maatschappelijk verantwoorde huurwoningen voor de uitbreiding van het lokaal opvanginitiatief.

Wat is een lokaal opvanginitiatief?

Het lokaal opvanginitiatief is een individueel opvangcentrum voor mensen die in de asielprocedure zitten.

Wat doet het OCMW?

Het OCMW creëert in de woning  een  aantal ‘plaatsen’ voor het huisvesten van asielzoekers. De oppervlakte per kamer bepaalt hoeveel personen in de woning gehuisvest kunnen worden. Dit kan om een gezin gaan maar ook om alleenstaanden. De beoordeling gebeurt volgens kwaliteitsnormen van Fedasil die vrij streng zijn.

Momenteel dient het OCMW acht extra plaatsen te creëren bovenop de al bestaande capaciteit van negen personen. Dit is echter een indicatiecijfer en kan nog wijzigen. 

Een maatschappelijk werker van het OCMW begeleidt de personen die wonen in een lokaal opvanginitiatief. De bewoners worden van heel nabij opgevolgd. De maatschappelijk werker gaat  minimum één keer per week langs  om in de begeleiding te voorzien, maar ook om na te gaan of de woning goed wordt onderhouden.

Wat zijn de voordelen voor de eigenaar?

Uw woning aanbieden aan het OCMW is een heel veilige manier van verhuren. Het contract wordt aangegaan met het OCMW van De Pinte en de eigenaar is  zeker van de  huurinkomsten. Het OCMW zorgt ervoor dat de woning wordt onderhouden en dat de eigenaar de woning in goede staat terug krijgt.

Contact?

Interesse of vragen? Neem contact op met maatschappelijk werker Inge Strobbe,

tel. 09 280 72 99, e-mail: inge.strobbe@ocmwdepinte.be