Wilt u meedoen?

Wilt u meedoen?

Onze bedoeling is mensen helpen.

Financieel steunen

Onze vzw is van start gegaan. Onze ambitie is om mensen van De Pinte Zevergem te helpen bij het zoeken naar oplossingen van hun problemen. In het “Woord vooraf” van dit nummer vindt u daarover meer uitleg.

De eerstelijnshulp die wij verlenen is gratis, en wij zijn zelf bedruipend.

Vandaar dat wij graag rekenen op uw steun. Dit kan op velerlei wijzen gebeuren:

  • Een advertentie plaatsen in ons tijdschrift: u kunt kiezen tussen 1/8, ¼, ½, of een volle pagina tegen respectievelijk 70, 120, 220, en 360 euro (400 euro voor de volle laatste pagina); u ontvangt een attest voor uw boekhouding
  • Lid worden en een jaarlijkse bijdrage storten van

10,-€ (steunend lid);

15,-€ (brons);

20,-€ (zilver);

50,-€ (goud)

Een gift overmaken

Ga naar "Lid worden" in het menu en schrijf je in.

Al onze weldoeners worden graag met naam vermeld in onze publicatie.

Hoe dan ook; alvast bedankt voor uw steun.

Ons rekening nummer     BE25 0017 1506 5282

Meewerken

Voor het tot stand brengen van een hechte sociale cohesie, is het ook leuk dat onze dorpsgenoten - of het nu privépersonen zijn, dan wel handelaars of beoefenaars van vrije beroepen – elkaar bijstaan en eventueel via een artikel, een advies, een goede raad of een antwoord op een gestelde vraag de handen uit de mouwen steken.

Laat derhalve niet na om u desgevallend op te geven als mogelijk aanspreekpunt.

Voelt u zich aangesproken als mogelijke adviseur in een bepaald deeldomein, laat het ons weten.

We zien later wel welke communicatiemiddelen we daarvoor zullen inzetten: misschien volstaat een persoonlijk contact, georganiseerd in onze spreekruimte of gebeurt het simpelweg via de telefoon of een e-mail. Een antwoord op een gestelde vraag die een ruimer publiek aanspreekt kan in het tijdschrift opgenomen worden.

Wellicht starten wij ook met een sociaal netwerk.

Al uw ideeën zijn welkom en uw medewerking wordt bij voorbaat sterk geapprecieerd.

U mag ons steeds contacteren, telefonisch op nr. 0474 814 569 (Maatschappelijke zetel)

of via e-mail – info@plussersimpuls.be