Pensioen ingekort

Pensioen ingekort

Een alleenstaande vrouw (X) leefde met een karig pensioentje, zo weinig dat zij recht had op een toeslag van een paar honderd euro onder de vorm van een zgn. "inkomensgarantie voor ouderen (IGO)"

Die mevrouw woonde in het huis van haar inmiddels overleden ouders. Omdat de enige dochter van mevrouw X niet te veel successierechten zou moeten betalen bij haar overlijden, heeft mevrouw X de helft van die woning in leven al weggeschonken aan haar dochter.

En nu komt de kat op de koord! Mevrouw X verliest haar pensioentoeslag en moet zelfs al de IGO's die ze sedert die schenking ontvangen heeft integraal terugbetalen.

De reden: de wet stipuleert dat wanneer een begunstigde van een IGO afstand doet van onroerend goed de waarde ervan wordt beschouwd als een "bestaansmiddel"en dat kan betekenendat hierdoor het recht op IGO wijzigt of zelfs vervalt. Ingeval van schenking - wat hier het geval is - is de wetnog strenger: er worden geen abattementen in mindering gebracht om desgevallend een correctie te doen op de bestaansmiddelen. Zolang de woning gewoon in het vermogen zat, werd gerekend op basis van het kadastraal inkomen en dat is veel milder. Opgepast dus! En vergeetde notaris niet te verwittigen en hem raad te vragen alvorens een vermogen te herschikken.  

 

Keer terug naar Onze domeinen