Debatavond - Stelt u zich vragen over stralingen?

Datum: 
dinsdag, 16 september, 2014 - 20:00

Wens je regelmatig op de hoogte te worden gebracht, schrijf je in op onze mailinglijst en ontvang informatie over komende activiteiten en andere nieuwsberichten.

 

 

Onze sprekers.
Niceas Schamp: (° Gent, 1937) studeerde scheikunde aan de UGent van 1953 tot 1957 en doctoreerde daarna in de organische chemie. In 1966 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar aan de (huidige) Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent. Van 1997 tot 2010 was hij Vast Secretaris van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Op 1 augustus 2014 zal hij 50 jaar in het Mieregoed, De Pinte, wonen.
Inhoud: De impact van GSM-straling op de mens.
De bedoeling van deze voordracht is de eventuele impact van GSM-straling op de mens in een wetenschappelijke context te plaatsen. Daarvoor wordt eerst onderzocht wat GSM-straling is en hoe ze gelijkt op of verschilt van andere elektromagnetische stralingen zoals licht, X-stralen etc.
In tweede instantie wordt bekeken hoe de mens in mekaar zit en op welke punten elektromagnetische stralingen kunnen inwerken. Veel hangt daarbij af van de grootte van de energiepakketjes, waarmee elektromagnetische stralingen ons bestoken. Hoe komt het dat sommige van die stralingen kanker kunnen veroorzaken?
Vervolgens wordt de discussie beperkt tot radiostralen en meer specifiek de GSM-straling, eerst in het GSM-toestel zelf en nadien bij de GSM-masten.
Tenslotte wordt ingegaan op de ultieme vraag waarom de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) enerzijds zegt dat "op dit ogenblik geen nadelige gezondheidseffecten, veroorzaakt door de GSM-telefoon, werden vastgesteld", en anderzijds haar afdeling voor kankeronderzoek (IARC) de GSM-straling klasseert als "mogelijks kankerverwekkend".

Vivian OLTHETEN: (1978) – studeerde van 1998 tot 2003 Voeding & Gezondheid aan de Wageningen Universiteit. Vivian is al meer dan 10 jaar werkzaam als Medisch Milieukundige bij het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO). Deze vzw werkt rond gezondheidspromotie en ziektepreventie. De werking strekt zich uit over 7 thema’s zoals geestelijke gezondheid, vaccinatie, voeding en milieu & gezondheid en is vooral gericht op bedrijven, lokale besturen en verenigingen, onderwijs en de zorgsector. Zie www.logogezondplus.be.
Inhoud: Invloed van elektromagnetische straling op onze gezondheid
Als medisch milieukundige staan wij als eerstelijns aanspreekpunt van het Vlaams Medisch Milieukundig Netwerk in voor o.a. vragen en klachten rond milieugerelateerde gezondheidsvragen. Dit met de nadruk op vragen van intermediairen zoals gemeentebesturen, milieuambtenaren, CLB’s, e.d. Zie www.mmk.be voor meer informatie. Aangezien ‘straling’ een thema is waar veel mensen zich vragen bij stellen en er heel wat ongerustheid is, werd o.a. het draaiboek “ Zendantennes… een hot item!” door de medisch milieukundige ontwikkeld. Dit om lokale besturen te ondersteunen in de communicatie rond dit thema. Wij proberen als Medisch milieukundige zo objectief mogelijke informatie te geven over een breed scala aan onderwerpen. Dit altijd uit gezondheidsoogpunt. Ook deze avond gaan we in op de invloed van elektromagnetische straling op onze gezondheid, de Vlaamse normen en de controle die hier op is.

 

Inschrijven verplicht: 
Nee