Lid worden

De werkzaamheden van Plussers’ Impuls zijn volledig gratis en worden uitgevoerd door vrijwilligers.

Wij rekenen op sponsors en leden die de vereniging willen steunen. Door het versturen van deze aanvraag verklaart de kandidaat toetredend lid kennis te hebben genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement en verbindt zich om de huidige voorwaarden en eventuele toekomstige wijzigingen na te leven.

Uw lidmaatschap neemt aanvang na storting van uw bijdrage op het rekeningnummer BE25 0017 1506 5282 van Plussers’ Impuls.

Ja|Ja Neen|Neen