Voordracht - De relatie kanker en voeding

Datum: 
dinsdag, 14 april, 2015 - 20:00

Voordracht: de relatie voeding en kanker.   14 april 2015 - 20 uur

Spreker: Dr.Ir. Eric DE MAERTELEIRE

Volgens het Nationaal Kankerregister sterven er in ons land jaarlijks ongeveer 32.000 mensen aan een of andere vorm van kanker. Na hart- en vaatzieken is dit de tweede doodsoorzaak in België. Niet te verwonderen dat vele mensen zich ongerust maken over deze ernstige ziekte en dat er een groeiende interesse bestaat om individueel en preventief "iets te doen"". Jammer genoeg weten velen niet waar zoeken en wordt daarom het fenomeen "kanker" dikwijls gezien als een onoverkomelijk iets, volledig beheerst door erfelijke aanleg, een soort "noodlot" waaraan men vroeg of laat toch niet kan ontsnappen. Niet is minder waar. Hoe ernstig de ziekte ook is toch kunnen wij voor een groot deel ons eigen lot in handen nemen. Hiervoor is in de eerste plaats kennis vereist; kennis van die factoren welke het ontstaan van kanker bevorderen. Wat velen niet weten is dat de allerbelangrijkste factor welke van invloed is op het ontstaan van kanker de voeding is, belangrijker nog dan roken. In deze voordracht zullen daarom de volgende aspecten aan de orde komen: • Wat is kanker en door welke factoren wordt kanker beïnvloed ? • Waarom neemt kanker toe en door welke factoren wordt het ontstaan van kanker beïnvloed? Wat is de rol van de voeding hierin? • Welke zijn de risicofactoren verbonden aan voeding? Waarop moeten we letten om het risico op kanker te minimaliseren? • Zijn er ook beschermende componenten in de voeding aanwezig ? Zo ja, welke ? • Wat is de rol van knoflook, koolsoorten, ruw vezel, vitaminen en sporenelementen ? • Is het juist dat barbecuën ongezond is en dat vlees verhitten toxisch is ? • Wat zijn uiteindelijk de 10 praktische conclusies om kanker zover mogelijk van ons af te houden? Op deze en andere vragen zal gepoogd worden een duidelijk en helder antwoord te geven in het licht van wat tot hiertoe de wetenschappelijke wereld heeft gevonden.

Plaats en datum: Kasteel Viteux

op 14 april 2015 om 20 uur

Inkom 5,-€ - Leden: gratis – Inschrijven niet verplicht

Inschrijven verplicht: 
Nee