Hogere spaaropbrengst

Hogere spaaropbrengst

                                                                                                                                                                                                                        Roland Counye

 

De intrestvoet keldert. Spaarboekjes, kasbons en termijnrekeningen brengen nagenoeg niets meer op. Waar is de tijd dat gepensioneerden hun karig pensioentje konden aanvullen met de inkomsten van een eenvoudige belegging ? Is het alleen maar kommer en kwel of is er toch nog goed nieuws ook ? Surf mee met ons op de golven van een paar tips.

Spaarrekeningen 

De meest populaire spaarvorm blijft nog altijd het gewone spaarboekje. Het is niet alleen handig, het biedt ook een veilige haven voor geld dat onverwachts vrij moet komen om één en ander te kopen. Hoeveel u minstens moet parkeren op een spaarboek hangt af van persoon tot persoon. Als vuistregel geldt evenwel dat het equivalent van zo’n 3 à 6 maandweddes aangewezen is. Overigens mag u ook niet overdrijven : de opbrengst is bijzonder laag én de veiligheid is slechts gegarandeerd tot 100.000 euro per persoon en per bank.

Bij grote banken en spaarinstellingen ontvangt u het minst, bij kleinere het meest. Kijk toch uit naar die renteverschillen, want zoals blijkt uit tabel 1 loont een overstap zeker de moeite : begin 2015 kon u toch nog 1,80 % netto opstrijken bij de meest vrijgevige instellingen, terwijl een grotere bank nauwelijks 0,25 % uitkeerde. En onderschat die verschillen niet, want zoals blijkt uit tabel 2 is de aangroei van uw spaargeld bij die renteverschillen enorm verschillend. Wie bijvoorbeeld 10.000 euro laat uitstaan aan 1 % i.p.v. 3 % mist na 10 jaar 2.393 euro !

Nog een laatste opmerking : hanteert de bank één enkele intrestvoet, dan wordt meteen een belasting (roerende voorheffing) van 25 % afgehouden. Als er daarentegen gewerkt wordt met een basisrentevoet en daarnaast een getrouwheidspremie dan geldt een belastingvrijstelling, tenminste als de jaarlijks opgestreken rente kleiner is dan 1.880 euro.

           
Tabel 1 : Hoogrentende spaarrekeningen (3)
       

Met één enkele intrestvoet

   
MeDirect (ME3) (1) 2,40% (1,80 % netto)
MoneYou 1,74% (1,30 % netto)
MeDirect 1,67% (1,25 % netto)
       

Met getrouwheidspremie

   
MoneYou 0,35% + 1,25 % (2)
Evi 0,20% + 1,40 % (2)
(1) minstens 12 maand; (2) getrouwheidspremie
(3) Bron : uit TA invest januari 2015    

 

Tabel 2 : Aangroei van 10.000 euro over 10 jaar bij verschillende intrestvoeten

           
€ 10.000,00 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00%
Jaar          
1 € 10.100 € 10.200 € 10.300 € 10.400 € 10.500
2 € 10.201 € 10.404 € 10.609 € 10.816 € 11.025
3 € 10.303 € 10.612 € 10.927 € 11.249 € 11.576
4 € 10.406 € 10.824 € 11.255 € 11.699 € 12.155
5 € 10.510 € 11.041 € 11.593 € 12.167 € 12.763
6 € 10.615 € 11.262 € 11.941 € 12.653 € 13.401
7 € 10.721 € 11.487 € 12.299 € 13.159 € 14.071
8 € 10.829 € 11.717 € 12.668 € 13.686 € 14.775
9 € 10.937 € 11.951 € 13.048 € 14.233 € 15.513
10 € 11.046 € 12.190 € 13.439 € 14.802 € 16.289

Spaarverzekering

Wie op zoek gaat naar een iets hoger rendement, een gelijkwaardige garantie wil (tot 100.000 euro per persoon en per instelling) én minstens 8 jaar kan wachten alvorens het geld opnieuw af te halen, kan opteren voor een zgn. spaarverzekering : het is een spaarpot aangelegd bij een verzekeringsmaatschapppij. Ingewijden noemen dat een tak  21-verzekeringspolis. Wanneer u het geld minstens 8 jaar onaangeroerd laat, betaalt u geen belastingen op de opbrengst. Maar, u kan wel voortijds aan uw spaargeld bij de verzekeraar, mits het betalen van een roerende voorheffing van 25 % op het intrestgedeelte van uw opvraging (forfaitair berekend alsof u altijd 4,75 % opbrengst zou gehad hebben, wat zeker niet het geval was; dus nogal nadelig).

De werkelijke opbrengst ligt hier duidelijk hoger dan bij het betere spaarboekje. Voor 2014 heeft Afer Europe (Waarborgfonds) in totaal 3,20 % netto toegekend. Dit is het hoogste cijfer in die sector. Een deel daarvan was gegarandeerd (1,20 %), de overige 2 % geldt als toemaatje en is afhankelijk van de geboekte resultaten. De ervaring leert ons evenwel dat dit toemaatje toch jaarlijks, met wisselend succes weliswaar, uitgekeerd wordt. Zo bedroeg de totale opbrengst voor 2012 en voor 2013 (toegekend in 2013 en 2014) respectievelijk 3,45 % en 3,36 % netto. Het is dalend, maar toch nog mooi meegenomen in vergelijking met het spaarboekje.

Bij alle vastrentende spaarproducten is er trouwens de laatste jaren een neerwaartse tendens waar te nemen. Dit heeft natuurlijk te maken met de wereldwijde inzinking van de intrestvoeten, zelf op gang gebracht door de sputterende economische motor. Illustratie 3 geeft een beeld van die neerwaartse evolutie van enkele intrestvoeten.

Illustratie 3A : Korte- en langetermijn rente in België

Illustratie 3B : Korte- en langetermijn rente in USD

 

Papieren onroerendgoed?

Bakstenen worden van oudsher geprezen omwille van het stevig rendement. Maar de kleine spaarder heeft meestal te weinig spaarcenten om een belegging in onroerend goed te overwegen. Geen nood. Vandaag de dag bestaan er ook openbare GVV’s (gereglementeerde vastgoedvennootschap). Die vennootschappen wenden hun kapitaal aan om immobiliën te kopen : woningen, commerciële panden, kantoren; soms is de portefeuille gespreid, soms specifiek gericht op één segment, bijvoorbeeld alleen commercieel.

Als spaarder koopt u aandelen van die vastgoedmaatschappijen (via uw gebruikelijke beursmakelaar of bank). U ontvangt geen huurinkomsten, maar wel een jaarlijks dividend, dat netto rond de  4 % schommelt. Enkele details vindt u in tabel 4. Opgepast : in tegenstelling tot de spaarboekjes en spaarrekeningen bieden deze beleggingen GEEN garantie op terugbetaling van het gestorte kapitaal. Het zijn beurswaarden. En de koersen ervan kunnen erg veel schommelen. Wie dus koopt op een slecht moment kan dus bedrogen uitkomen ! Maar de vastgoedmarkt biedt niettemin vrij stabiele huurinkomsten, zodat de dividenden van die BEVAK’s en openbare SVV’s redelijkerwijs verzekerd zijn. Bovendien staan de beurskoersen van die vennootschappen niet te hoog (in vergelijking met de tegenwaarde van de gebouwen die ze in portefeuille houden). Die combinatie van een aanvaardbare beurskoers (hoewel reeds flink gestegen) met een stevig dividend zorgt voor dat nettorendement van rond de 4 %.

       

Tabel 4 : Twee GVV's in de kijker (1)

         
Naam Segment koers
euro (3)
Nettodividend (euro)
in 2014 verwacht 2015
Cofinimmo gemengd (2) 96,11 4,50 4,125
Qrf winkelpanden 26,18 nog geen 0,975
(1) Bron TA invest jan. 2015; (2) Kantoren, residentieel, commercieel;
(3) Einde 2014

Rendementsaandelen.

Beurswaarden allerhande hebben wereldwijd de laatste jaren goed gepresteerd. De aandelenkoersen stegen in Brussel sedert 2009 met 73 %. Alleen al in 2014 was de koersjump van de Bel-20 spectaculair : + 13,2 % (zonder rekening te houden met de opgestreken dividenden !).

Maar als we het hele plaatje overlopen (cf. figuur 8) dan valt meteen ook de scherpe daling op in 2007 en 2008 !

Beleggen op de beurs is dus gevaarlijk : de koersen van vandaag vormen geen garantie voor die van morgen. Beleg dus nooit in aandelen als u uw spaargeld met zekerheid intact wil terugvinden. Als u wil beleggen in aandelen, hou dan de volgende regels in acht :

  • voorzie een beleggingshorizon van 10 jaar; hoe langer u uw aandelen kunt aanhouden, hoe kleiner de kans op grote schommelingen die u niet kunt overbruggen (cf. illustratie 5);
  • spreid uw portefeuille aandelen over verschillende sectoren van de bedrijfswereld (farmaceutica, telecom, voeding, nutsvoorzieningen, energie, …) en over verschillende landen; 15 à 30 soorten aandelen zorgen voor een goede spreiding;
  • als u niet beschikt over minstens 25.000 euro, beleg dan in collectieve beleggingsmodaliteiten zoals SICAV’s, en niet in individueel gekozen aandelen.

 

Illustratie 5 : verband tussen risico en tijd

De statistische ervaring leert ons dat bij een verwacht jaarlijks gemiddeld rendement van 5 % voor aandelen, na slechts één jaar de kans groot is dat het rendement schommelt tussen een verlies van 10 % en een winst van 20 %. Na 5 jaar liggen de cijfers gemiddeld op -2 % en +11 %. Na 10 jaar, zo leert opnieuw diezelfde statistische ervaring, is de kans om geld te verliezen erg klein, tenminste als u voldoende gespreid heeft.

In de bonte wereld van de aandelen is er één soort die tegenwoordig erg in trek is : deze die regelmatig een mooi dividend uitkeren én dit in de toekomst waarschijnlijk nog verder zullen aankunnen. In tabel 6 vindt u een selectie van dergelijke aandelen met hun herkomst, de sector waartoe ze behoren, de koers, het dividend en het rendement. In België bijvoorbeeld ligt het aandeel van de GIMV goed in de markt en wordt door velen aangeprezen. Het dividendrendement bedraagt meer dan 6 % netto (cf. illustratie 7).

Tabel 6 : Selectie van rendementsaandelen

                       
Naam aandeel Herkomst Sector Bruto dividenden betaalbaar in  Koers op Munt Rendement
      2010 2011 2012 2013 2014 2015 2/01/2015   2015
Delta Lloyd Nederland Financiële 0,50 1,00 1,03 1,03 1,03 1,03 18,31 EUR 5,6%
Gimv België Holding 2,40 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 38,03 EUR 6,4%
GDF Suez Frankrijk Nutsbedrijf 1,47 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 19,31 EUR 5,2%
National Grid UK Nutsbedrijf 34,61 36,37 39,28 40,85 42,03 43,00 908,3 pence 4,7%
Zurich Insurance Zwitserland Financiële 16,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 311,7 CHF 5,5%

 

 
   

Illustratie 7 : koers en dividend van GIMV (voor 2016 en 2017 : verwacht dividend)

 

SICAV

Op de brede markt van de fondsen en SICAV’s zijn er ook ontelbare voorbeelden te vinden van gemengde portefeuilles (aandelen en obligaties) met een bewust gekozen laag risico. Sommige daarvan keren jaarlijks een behoorlijk dividend uit. De analisten bij TA invest hebben daarbij speciaal hun oog laten vallen op JP Morgan Global Income A Div Eur. Dit fonds keert vier keer per jaar een dividend uit ! Op jaarbasis mag u rekenen op meer dan 3 % netto. Het fonds belegt veel in dollars en dat is thans eerder positief. Uw gebruikelijke tussenpersoon of bankier kan u helpen bij de aankoop.

       

 

Illustratie 8: beurskoersen in Brussel

 

Besluit

De jacht op hogere beleggingsopbrengsten – geen meerwaarden dus – is open. De keuze is eigenlijk eenvoudig :

ZONDER RISICO OP KAPITAALVERLIES

• wie voor de heel korte termijn kiest kan niet anders dan opteren voor de betere spaarboek (cf. tabel 1)

• reikt uw beschikbare tijdshorizon tot 8 jaar dan kiest u beter voor een spaarverzekering. Afer Europe (Waarborgfonds) scheert daarbij de hoogste toppen.

MET RISICO OP KAPITAALVERLIES

Rendementsaandelen (zie tabel 6) en een openbare GVV (zie tabel 4) komen zeker in aanmerking.

Herlees eventueel ook ons algemeen artikel over “Uw beleggingskeuze vandaag” (Pluim nr. 1) en als dat niet lukt, surf naar www.plussersimpuls.be en klik daar op dat artikel.

Keer terug naar Onze domeinen.         

 

 

Domein: 
Sparen en beleggen
Auteur: 
Roland COUNYE
Uitgave PLU.IM Magazine: 
Maart 2015