Het medisch en farmaceutisch dossier

Dr. Evi WEYTENS  (huisarts)

 

Het medisch en farmaceutisch dossier

De laatste tijd wordt er veel gesproken over het medisch en farmaceutisch dossier. Hierna krijgt u daaromtrent meer details. Wij hopen daarmee al uw belangrijkste vragen te beantwoorden.

Het Globaal Medisch Dossier (GMD)

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bundelt al uw medische gegevens, zowel die van de huisarts, de specialist, het ziekenhuis als van andere zorgverleners. Uw medische informatie wordt in uw persoonlijk dossier bij uw huisarts verzameld. Door het samenbrengen van alle gegevens krijgt uw huisarts een completer overzicht. Hij heeft een beter inzicht in uw ziektegeschiedenis en kan u beter opvolgen. Zo worden ook dubbele of overbodige onderzoeken en kosten vermeden.

Wat zijn de voordelen?

Als u een GMD aanvraagt bij uw huisarts, krijgt u tot 30% meer terugbetaald voor een raadpleging van uw huisarts, in zijn kabinet of voor een huisbezoek.

U geniet de voordelen van een GMD bij alle artsen van een door het RIZIV geregistreerde huisartsengroepering. Dit zijn zowel de groepspraktijken als andere samenwerkingsverbanden tussen huisartsen.

Hoeveel kost een GMD?

Een GMD is gratis. De kosten voor de opening en het beheer van uw GMD worden door uw ziekenfonds volledig aan u terugbetaald of worden rechtstreeks tussen uw huisarts en het ziekenfonds geregeld.

Hoe een GMD aanvragen?

Tijdens uw volgende raadpleging in het kabinet van uw huisarts of tijdens een huisbezoek, vraagt u om een GMD te openen.

Hoe lang blijft een GMD geldig?

Een GMD loopt tot het einde van een kalenderjaar. Als u niet van huisarts verandert, blijft uw GMD stilzwijgend verder lopen gedurende 2 jaar. Ter gelegenheid van een raadpleging of huisbezoek kan u dan uw arts vragen om een verlenging van uw GMD.

Wat als u van arts verandert?

U kan op elk ogenblik van huisarts veranderen. Zeg aan uw nieuwe huisarts dat u verkiest dat hij voortaan uw GMD beheert. Hij zal dan zelf alle stappen doen bij zijn collega voor de overdracht van uw dossier.

 

Katrien MOENTJENS (apotheker)

 

Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD)

Telkens als uw apotheker u een geneesmiddel aflevert, is hij wettelijk verplicht om dit te registreren.
Daarnaast mag de apotheker nog bijkomende gegevens registreren in het belang van uw gezondheid, zoals geneesmiddelen zonder voorschrift of eventuele allergieën, tenzij u bezwaar maakt.
Al deze informatie wordt door uw apotheker opgeslagen in uw farmaceutisch dossier en bijgehouden in de software van zijn apotheek.
 

Een nieuwe dienst

Uw medicatiegegevens kunnen voortaan door elke apotheker geconsulteerd worden, indien u hiervoor uw toestemming geeft.
Uw farmaceutisch dossier blijft in de apotheek, alleen de informatie over uw geneesmiddelen kan geraadpleegd worden in iedere apotheek waar u zich aandient. Zo krijgt elke apotheker die u een geneesmiddel aflevert, automatisch een volledig overzicht van al uw medicatie en kan hij nog beter waken over uw veiligheid. Door wie de medicatie werd voorgeschreven en waar u de medicatie gekocht heeft wordt niet vrijgegeven.
Uw apotheker biedt u deze nieuwe dienst gratis aan.
 

Een extra veiligheid voor u...

De meeste patiënten gaan naar hun vertrouwelijke apotheker, die goed vertrouwd is met hun medicatie.
Maar wanneer u in het weekend een apotheek van wacht nodig hebt, of u eens bij de apotheek dicht bij het werk gaat, of u bent op vakantie aan zee en u hebt medicatie nodig dan weet die apotheker niet welke medicatie u allemaal neemt.
Door het uitwisselen van medicatiegegevens zijn risico's op interacties tussen medicaties beter op te sporen. Sommige geneesmiddelen gaan immers niet goed samen; ze kunnen elkaars werking versterken of tenietdoen.
Wanneer de apotheker uw farmaceutisch dossier raadpleegt kan hij in alle discretie nagaan of het nieuwe geneesmiddel voor u geschikt is en kan hij, indien nodig, overleggen met de voorschrijvende arts.

Door het uitwisselen van medicatiegegevens kunnen risico's op interacties uitgesloten worden. Vandaar dat u er alle belang bij heeft om uw toestemming te geven aan uw apotheker voor deze extra veiligheid. Het gaat tenslotte om UW gezondheid.

Strikt vertrouwelijk

Uw medicatiegegevens kunnen enkel worden uitgewisseld met andere apotheken en mogen uitsluitend geraadpleegd worden in de apotheek waar u een geneesmiddel koopt.

Enkel de inzage van de geneesmiddelen van de afgelopen 12 maanden worden aan de apotheker vrijgegeven.
De naam van de voorschrijvende arts en de apotheker die het geneesmiddel heeft afgeleverd wordt niet vrijgegeven.

De uitwisseling van de informatie wordt streng beveiligd. De vertrouwelijkheid van uw gegevens is gegarandeerd.
De apotheker is gebonden aan zijn beroepsgeheim.

Toestemming geven
Indien u opteert voor extra veiligheid geef dan uw toestemming voor het openstellen van uw gedeeld farmaceutisch dossier.
U kan daarvoor terecht bij uw vertrouwelijke apotheker.
De apotheker zal uw ID kaart vragen en u een consensus laten ondertekenen.

U kunt uw toestemming op ieder moment weer intrekken.
 

Keer terug naar Onze domeinen.         

 

Domein: 
Gezondheidweetjes
Auteur: 
Dr. Evy WEYTENS & Apt. Katrien MOENTJENS
Uitgave PLU.IM Magazine: 
Maart 2015