Gratis invullen en berekenen van uw belastingbrief.

Datum: 
maandag, 18 mei, 2015 - 18:00 to 20:00

 

Hulp nodig bij het invullen van uw belastingbrief?  -  Ook via TAX-on-web

De Pinte - Zevergem

Geen nood! Plussers’ Impuls organiseert 3 zitdagen voor het invullen van de aangifte van de personenbelasting.

Waar en wanneer

……………………………………………………………………………….
Tennisclub De Pinte             Maandag 18 mei 2015

Polderbos 3                            Van 18 tot 20 uur

                                             ………………………………....

                                               Dinsdag 2 juni 2015

                                               Van 13.30 tot 17 uur

                                               …………………………………

                                               donderdag 25 juni 2015

                                               Van 18 tot 20 uur

…………………………………………………………………………………

Meebrengen:

Identiteitskaart van iedere aangifte + pincode van uw identiteitskaart.
- Aangifteformulier en dubbel.
- Attest handicap indien personen in het gezin een zware handicap hebben.
- Aanslagbiljet van de onroerende voorheffing en eventueel bedrag van de ontvangen huur.
- Loonfiches of andere fiches van uitkeringen en vergoedingen (pensioenen, werkloosheid en/of ziekte, vakantiegeld ontvangen in 2014) van beide echtgenoten.
- Attest betaalde vakbondspremie.
- Onderhoudsuitkeringen: zowel wat ontvangen als wat betaald werd.
- Voorafbetalingen: rekeninguittreksel van de dienst voorafbetalingen.
- Attesten van giften.
- Attesten van pensioensparen.
- Attesten van gedane uitgaven voor PWA en dienstencheques.
- Attesten betaalde kosten voor oppas van kinderen jonger dan 12 jaar.
- Facturen van energiebesparende investeringen.
- Betalingsbewijzen 2014 van kapitaalaflossingen en intresten van hypothecaire leningen.
- Éénmalig attest voor in 2014 afgesloten hypothecaire leningen (= attest dat éénmalig wordt afgeleverd door de bank in het jaar van afsluiting van de lening).

Inschrijven verplicht: 
Nee